Spreken

Marianne wordt regelmatig gevraagd om te spreken bij radio programma's, diverse bijeenkomsten en bij congressen (zoals o.a. Kindvak 2014).

Zij kan rechtstreeks geboekt worden via het contactformulier op deze site

U kunt Marianne ook boeken via ZijSpreekt.

ZijSpreekt bemiddelt deskundige vrouwen als spreker op congressen en symposia of die als gast kunnen optreden in praatprogramma's op radio en televisie.

Vrouwen die boeiend kunnen vertellen over hun vakgebied en inzicht verschaffen op de terreinen waarop ze hun deskundigheid hebben bewezen.

Bezoek ook eens hun website:

ZijSpreekt

 


Afdrukken