Cursusaanbod

Alle aanbod is op maat, op locatie en in–company.
Data zijn in optie te nemen. Voorwaarden, onder andere:

 • Binnen overeengekomen tijd een beslissing door geven.
 • Na bevestiging gaat een annuleringsregeling in.

Meer voorwaarden op te vragen via

 

Voor een uitgebreid overzicht van alle cursussen kunt u hier een boekje downloaden in PDF formaat. Of u kunt het on-line lezen door op onderstaande afbeelding te klikken.

2012 Folder cursussen

In deze brochure staan voorbeelden van lesmodules voor ongeveer twee uur.

Hiermee zijn cursussen samen te stellen in het gewenste aantal dagdelen.
Bovendien staan de vijf cursussen uitgewerkt zoals gemeld op de lijst opleidingen van Bureau kwaliteitszorg Kinderopvang. Voor deze cursussen gelden de voorwaarden behorend bij de hieraan gekoppelde subsidieregeling aan te vragen bij de BKK.

Elders op deze site vind u uitgebreide cursusinformatie.

 

De schijf van vijf

Schijf van 5 thumbGeen kind speelt om zich te ontwikkelen. Het ontwikkelt zich door te spelen.

Een kind speelt omdat – en zo lang – het leuk is om te spelen.
Wij kunnen veel doen om spelen leuk en goed te laten zijn.
Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de ruimte waarin kinderen kunnen spelen en door te bedenken hoe en waarmee kinderen kunnen spelen.

De schijf van vijf kan daarvoor een hulpmiddel zijn. Het is een voorbeeld van de benadering van dit bureau; "helder, herkenbaar en praktisch'.

(klik op de afbeelding om een grotere versie in .pdf formaat te zien/downloaden) 

 De schijf van vijf bestaat uit vijf aandachtspunten:

 1. Voor creatief spelen en speelgoed; Dit is spelen en speelgoed waarbij het proces belangrijker is dan de prestatie. Gewoon lekker zingen zonder op tekst of technisch goede uitvoering te letten. Kleuren op gevoel, vrij uit rennen, zo maar wat aan elkaar passen of op elkaar stapelen. Je eigen dingen verzinnen.
 2. Voor constructief spelen en speelgoed. Dit spelen en dit speelgoed gaat uit van de prestatie. De bedoeling is om die puzzel te leggen, die taak uit te voeren, het probleem op te lossen, iets te maken volgens plan.
 3. Voor cognitief spelen en speelgoed. Dit speelgoed en deze vorm van spelen is gericht op leren, kennen, denken, spelen met verstand.
 4. Sociaal spelen doe, en met sociaal speelgoed speel je, met of voor elkaar.
 5. Motorisch spel en speelgoed hebben als belangrijkste kenmerk de aandacht voor bewegen. Bewegen kan fijn of grof motorisch gericht zijn, binnen en buiten plaatsvinden, met groot en klein speelgoed.

Deze schijf van vijf geldt voor alle leeftijden, jongens en meisjes. Een harmonisch aanbod van de schijf van vijf geeft speelgoed en spelen variatie, afwisseling, uitdaging en inspiratie.

 De schijf is op vijf manieren te gebruiken:

Bij de inrichting van speelruimte kan de schijf aanknopingspunten bieden voor ieder segment door bijvoorbeeld de inrichting van speelhoeken en overzichtelijke indeling van de speelgoedkast.

Bij het kiezen van speelgoed. Alle kinderen kunnen, willen en zouden op zijn tijd moeten kunnen construeren, bewegen, creatief bezig zijn, hun verstand gebruiken, alleen en met elkaar. Natuurlijk, jongens construeren vaak meer dan meisjes en meisjes zijn vaak creatiever. Maar constructiesystemen hebben ook voor meisjes speelwaarde, net als alle andere vormen van spelen waarbij plannen en logisch denken belangrijk zijn. Meisjes zijn vaar creatiever dan jongens maar ook voor jongens zouden de kans moeten krijgen om zich creatief te uiten op hun eigen manier. De schijf van vijf kan helpen om tot een gevarieerd veelzijdig aanbod van speelgoed en activiteiten te komen.

Met ieder stukje speelgoed is op minstens vijf manieren te spelen. Met een auto is bijvoorbeeld rond te rijden (motorisch), iets te verzinnen (creatief), een plan uit te voeren of iets van te maken (constructief) samen te spelen (sociaal) en iets van te leren (cognitief).

Een dagdeel is met vijf activiteiten volgens de schijf te vullen. Denk daarbij aan een afwisseling van onrustige en rustige activiteiten. Een thema is altijd op minstens vijf manieren uit te werken. Bijvoorbeeld thema heks; heksenhoed maken (constructief), heks beleven (creatief), heksenspel spelen (sociaal), iets over heksen leren (cognitief) en heksen uitbeelden (motorisch)

De schijf van vijf kan anticiperen op interesse van kinderen. Bijvoorbeeld; een poppenwagen stimuleert rondrijden met een pop, een lap creatief met pop spelen + verkleden, een opdracht uitvoeren met pop is constructief, iets leren over pop of verzorging is cognitief en sociaal, vader en moedertje spelen is sociaal en creatief.

 

Introductie

Adviesbureau Spelen en Speelgoed startte in september 1998 vanuit een initiatief van Marianne de Valck.

Marianne de Valck: gespecialiseerd in het geven van onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed vanuit een pedagogische achtergrond.

CV

Na de kleuterleidstersopleiding st. Lucia in Rotterdam 1967, in 1968 hoofdakte in Meppel omdat ik in Steenwijk, vanuit Sociaal Cultureel Werk peuterspeelzalen opstartte. Het waren mijn eerste ervaringen  met speelgoed kiezen en begeleiders introduceren. Mijn interesse voor pedagogiek /ontwikkelingspsychologie combineer ik sindsdien met schrijven. Na een opleiding tijdschriftenjournalistiek bij de VNU in Haarlem, vanaf 1972 redacteur met specialisatie 'spelen en speelgoed' bij het maandblad Ouders van Nu. Na  juni 1975 ook voor andere media zoals voor onderwijs, opvoed- en speelgoedvakbladen. Ik initieerde nieuwsbladen van bij kinderen betrokken organisaties en was redacteur voor onder andere speelotheken (Toy Toy), NVP (Wereldkinderen), st. Ethiopia (Duet). De specialisatie om informatie te verzorgen over spelen vanuit pedagogisch perspectief, leidde tot veel verschillende aktiviteiten. Met name inleidingen op ouderavonden, adviseringen en themabijeenkomsten voor ouders, leveranciers, onderwijs ,(peuterspeelzaal)leidsters en kinderopvang en tot oprichting van - en adviseringen voor- speelotheken.

Speelotheken

Speelotheek Harlekijn startte ik in Hoogland op 7 augustus 1975. Hieruit volgde een bestuursfunctie bij Stichting Speelotheken Nederland, tot aan de fusie met de Stichting Kind en Opvoedingsvoorlichting, resulterend in Stichting Spel en Opvoedingsvoorlichting. Deze verdween in de jaren '80 uit de meeste provincies, waardoor speelotheken geen bindende organisatie meer hadden. In 2001 nam ik het initiatief voor de Vereniging van Speelotheken Nederland, nu voor ongeveer 200 speelotheken, aangesloten bij de European Toy Library Association. Doel is  naast belangenbehartiging, stimulering van deskundigheid. Sinds 2007 ben ik oud voorzitter, erelid en ambassadeur. Zie www.speelotheken.nl

In 2002 'revitaliseerde' ik de Nationale Speelraad (gestart in 1965 onder leiding van prof. W. Bladergroen), tegenwoordig opgegaan in Platform Ruimte voor de Jeugd. De bedoeling blijft om betrokkenen en deskundigen vanuit verschillende werkvelden rondom spelen met elkaar te verbinden. Zie www.ruimtevoordejeugd.nl

Publiceren
Ik publiceer ruim vijf en dertig jaar als gespecialiseerd speelgoedjournaliste in vakbladen, kranten, tijdschriften. De titels van mijn boeken vindt u onder de link publicaties. Daarnaast werkte ik van 1980 tot 1998 (de start van het Adviesbureau) als journalist/redacteur bij (regionale) kranten en radioprogramma's. Twee maal werd mij een Nederlandse Nieuwsblad Persprijs toegekend voor respectievelijk een kinderrubriek met actueelnieuws voor kinderen en een seniorenserie en nog een als teamlid voor een serie publicaties over Leusden. Ik schreef graag 'portretten'op basis van intensieve interviews, regionale achtergrondinformatie en verhalen voor en over kinderen. Dit werk mis ik.

Voor eigen huis ontwikkelde diensten

Niet alleen leren zien maar daar ook iets mee kunnen doen, is mijn intentie. Door structuren en handvatten aan te reiken wil ik ontwikkelde visies in praktijk helpen omzetten. Bijvoorbeeld met mijn observatie- inspiratie methode voor pedagogisch medewerkers waarmee snel, praktisch en duidelijk, op speelbehoeften is aan te sluiten. Themabijeenkomsten, congresbijdragen en cursussen worden op maat samengesteld met behulp van aandachtspunten en actuele informatie, door de opdrachtgevers geopperd en-of te vinden op deze site.

Voor kinderopvang  werden zes cursussen met curriculeum ontwikkeld met certificatie van Bureau Kwaliteitszorg Kinderopvang, welke voor BKK subsidie in aanmerking komen. Daarnaast 35 lesmodules. Hier horen opdrachten en in eigen ontwikkelde structuren bij. Bijvoorbeeld de schijf van vijf en de speelgoedscan. Meer informatie over de schijf van vijf, elders op deze site.

De speelgoedscan is een helder middel waarmee speelvisie is om te zetten in aanschafbeleid. Ze geeft een organisatie duidelijke criteria met handvatten voor  kwaliteit, hoeveelheid en  gebruik van materialen, met financiele, organisatorische en pedagogische voordelen.

Met pedagogisch advies onderbouw ik onder andere ontwerpen en uitvoering van speelgoed en (natuurlijke) speelplekken. Recente opdrachten staan op deze site genoemd.

Inspireren wil ik en kan ik. Ik ben een  regelmatig gevraagd spreker op congressen, gastcolleges en ouderavonden, waar ik actuele informatie helder, herkenbaar, kritisch met humor kan overbrengen.

In mijn weblog, verbonden aan deze site, staan persoonlijke invalshoeken. 

Mijn bureau blijft diensten ontwikkelen voor organisatorische en professionele uitbreiding  van de intenties om door middel van onafhankelijk informatie aan ouders, opvoeders en betrokkenen bij spelen en speelgoed,  inzicht te bieden in het plezier en de zin van spelen, waarbij speelgoed wel of niet belangrijk kan zijn.

 

2796 wpm hires

Kortom:

Het adviesbureau Spelen en Speelgoed biedt:

 • Actuele informatie over speelgoed, vanuit pedagogisch perspectief, zonder speelgoed voor te schrijven of te verkopen
 • Onafhankelijke informatie aan ouders, vrijwilligers en professionals
 • Inspirerende spreker voor deskundigheidsbevordering rond spelen en speelgoed door inleidingen, themabijeenkomsten, studiedagen en cursussen
 • Inzicht, vorming, structuur en toetsing van speelvisie binnen organisaties
 • Onafhankelijke speelwaarde beoordelingen voor speelgoed/speelruimte ontwerpers,- fabrikanten en –importeurs
 • Deskundige beoordeling van speelgoed/speelruimte-ontwerpen door scans en speelsporenonderzoeken

Voor:

 • Ouders op ouderavonden en in de media: "Speelgoed als visitekaartje van de opvoeding"
 • Vrijwilligers in speel-o-theken en speelprojecten: "Spelen leuk houden is spelen waarde geven"
 • Overblijf en TSO: "Goed spelen = voorwaarde voor leren".
 • Cursisten en studenten: "Speelgoed en spelen met speelwaarde geeft waarde aan begeleider"
 • Pedagogisch medewerkers van 0 - 12 jaar: "Jij bepaalt wat mag en kan'.
 • Organisaties met (te ontwikkelen) speelvisie: "Speelvisie kleurt het pedagogisch werkplan"
 • Speelgoedfabrikanten/speelruimteontwerpers: "Concepten beoordelen"

 

Het bureau verkoopt geen andere diensten dan de in eigen huis ontwikkelde.
Alle presentaties, cursussen en scans worden gegeven op een door u aan te geven locatie.

Veel is mogelijk. Vraag.

Marianne de Valck maakt deel uit van het kennisplatform  Ruimte voor de Jeugd en is ambassadeur van de Vereniging Speelotheken Nederland.

 

Gespreksstof

In de dagelijkse praktijk van het Adviesbureau, komen nieuwe onderwerpen o.a. via vragen binnen. Opmerkingen van ouders, spelbegeleidsters, speel-o-theken, kinderopvang, instanties, ontwerpers en overheden geven inspiratie voor het zoeken naar antwoorden.  Om een indruk te geven wat speelt rond spelen volgt hier, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, stof tot nadenken. Meer is mogelijk. Schroom niet een nieuwe vraag in te sturen.

 

 • Wat doen we met die leuke rage?
 • Kunnen baby's zich vervelen?
 • Lappen, oude kleding of gekochte verkleedkleren?
 • Hebben we het goede speelgoed of missen we nog iets?
 • Wat is een goede pop?
 • Het ideale kind lijkt het kind te zijn waar je geen kind aan hebt. Hoe krijg je dat?
 • Hoe weet je of iets veilig is?
 • Wel of geen speelhoeken in de onderbouw?
 • Bits, graphics, levels en iconen. Past dat in de kinderopvang?
 • Wat is nieuw!
 • Wat is het verschil tussen speelgoed, speelse middelen, speelse aanleidingen en speeltoestellen?
 • Wat hebben ze aan dat speelgoed?
 • Als kinderen inspraak hebben, krijgen ze dan hun zin?
 • Wanneer spelen ze nou met blokken?
 • Speelgoed geven of zelf laten pakken?
 • Hoe en waarmee hou je de kinderen bezig in de vakantie?
 • Aanschafbeleid: Veel voor weinig of weinig voor veel?
 • Wat heb je aan de schijf van vijf?
 • Wat is het verschil tussen keurmerken en markeringen?
 • Moeten alle kinderen ermee willen spelen?
 • Speelgoed lenen, uitwisselen, zelf maken, samen kopen of......?
 • wat doen we met kinderen in de bovenbouwleeftijd?
 • Hoe vaak spelen ze daar nou mee?
 • Moet je alles maar goedvinden wat ze met speelgoed doen?
 • Kunnen ze daarmee omgaan, zonder leidster?
 • Past dat speelhuis in ons speelbeleid?
 • Hoe weten we of 't veilig is?
 • Moet een kind altijd spelen?
 • Figuurlijk de ruimte geven. Hoe gaat dat?
 • Wat is noodzaak, wat is luxe?
 • Is een computer voor peuters nodig?
 • Welk speelgoed is goed voor vijf minuten?
 • Een kind dat nooit wil puzzelen, is dat erg?
 • Blank hout...pedagogisch verantwoord. Maar de kinderen houden van kleur!
 • Hoe help je een kind kiezen?
 • Kunnen kinderen wel zelf kiezen?
  trommelaar Vigo
 • Moeten we met een kind spelen of juist niet?
 • Wat kun je allemaal doen met kleurplaten?
 • Hoe maak je een speelgoedplanning?
 • Zijn er spelletjes voor dreumessen?
 • Waarom winnen kinderen altijd bij Memory?
 • Waar moeten we opletten bij de aanschaf?
 • Hoe weet je nou of ze goed spelen....en of het beter kan?
 • Wat is VVE?
 • Wat is leuk voor een baby?
 • Hoe vul je een thema?
 • Rauwers, douwers, bouwers, schouwers?
 • Wat moet je met een kind dat nooit alleen wil spelen?
 • Welk speelgoed kiezen we?
 • Spelen normale volwassenen nog?
 • Kan een kind pedagogisch verantwoord speelgoed niet leuk vinden?
 • Wat vinden deze kinderen leuk?
 • Mogen kinderen met pistooltjes spelen?
 • Moeten we computers aanschaffen voor de buitenschoolse opvang?
 • Hoort televisie kijken bij het spelen?
 • Is wat ze vragen, het beste om te geven?
 • Waarom spelen kinderen soms zo kort met nieuw speelgoed?
 • Bestaan er gezelschapsspelletjes waarmee een kind alleen kan spelen?
 • Wat doe je met spelers die niet tegen hun verlies kunnen?
 • Hoe houden we spelen leuk?
 • Waarom heet blank houten speelgoed goed te zijn?
 • Waarom vindt het ene kind iets leuker dan het andere?
 • Wat heb je voor een kind van vier?
 • Spelen jongens anders dan meisjes?
 • Hoort slopen bij spelen?
 • Is speelgoed verwennerij?
 • Wat is het speelgoed van het jaar?
 • Spelen allochtonen kinderen anders?
 • Wat mag en kan met speelgoed?

 

 

"Nooit gedacht dat dit onderwerp zo boeiend en veelzijdig was".

Reactie van een ouder

Kennismaking

Toon mij de speelgoedkast en ik zeg u, hoe u over spelen denkt.

Uw keuze van speelgoed, de manier waarop u het aanbiedt en opbergt, datgene wat van u mag en kan met spelen en speelgoed, zegt veel over de waarden die u hecht aan spelen.

ballon1 Visie

Geen kind speelt om zich te ontwikkelen, een kind ontwikkelt zich door te spelen.

Het kind speelt omdat – en zo lang – het leuk is om te spelen. Bij spelen is het proces het belangrijkste, niet de prestatie. Kinderen spelen niet om de ontwikkelingswaarde maar om het  bezig zijn.

De waarde van hun spelen voor hun ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat zij aan tijd en ruimte krijgen om te spelen. Letterlijk in vierkante meters en tijd. Figuurlijke tijd en ruimte die wij bepalen door wat daarin mag en kan. Onze verwachtingen, grenzen en inspiratie werken door in hoe kinderen spelen, in letterlijke ruimte binnen en buiten, speelgoed, speelse middelen en mogelijkheden die wij geven en hoe wij deze laten gebruiken. Hoe wij omgaan met mogelijkheden en interesses heeft gevolgen voor de concentratie waarmee ze spelen, hoe vaak en hoeveel ze ergens voor kiezen en hoeveel ze zelf kunnen verzinnen. Een voorbeeld: Uit onderzoek van jantje Beton in 2010 bleek de door kinderen meest gegeven reden om NIET buiten te spelen ömdat er geen andere kinderen buiten zijn'. Volwassenen hebben invloed op spelen door hun voorwaardenscheppende zorg. Om het voorbeeld te volgen; Uw kind gaat niet naar buiten omdat andere kinderen niet naar buiten gingen omdat uw kind niet buiten was. De belangrijkste invloed op ontwikkeling bestaat uit betrokkenheid bij, inspiratie tot en waardering voor spelen. Of om het voorbeeld af te maken: stuur ze naar buiten!

Wat wij stimuleren of afkeuren, doen of niet doen, waar we voor kiezen of wat we laten liggen komt voort uit onze waardering. Onze waardering wordt bepaald door wat we weten...en daar van vinden.

“Spelen spiegelt onze maatschappij met al onze waarden en normen.”

“Speelgoed is het visitekaartje van onze opvoeding.”

"Een kind is pas bijzonder wanneer het niets bijzonders is."

Mijn benadering schrijft niet voor wat precies voor wie, wanneer geschikt is, maar wil informeren, inzicht bewerkstelligen en bijdragen aan een praktische vertaling. De intentie is om ouders, begeleiders, ambtenaren, ontwerpers en leveranciers bewuste keuzes te laten maken zonder voor te schrijven. Spelen met takjes kan even verantwoord zijn als spelen met een computer. Wat verantwoord is kan per situatie, per kind en per gebruik verschillen. Veel visies en methodieken zijn waardevol of kunnen waardevolle elementen bevatten.

Cyclus van Spelen v4

ballon1 Missie

De missie is om actuele onderwerpen rond spelen ter discussie te stellen. De onderwerpen veranderen voortdurend. Spelen spiegelt onze maatschappij. Jarenlang stond informatie over speelgoed centraal, het gebruik van computers en batterijen, de laatste tijd groeit de aandacht voor veiligheid en natuurlijk spelen. Nieuwe onderwerpen zijn groene speelplekken, de verschillen tussen jongens en meisjes en de invloed op spel door volwassenen en Flowbeleving. Onafhankelijkheid is niet hetzelfde als geen mening hebben. Ik pleit voor het recht op een bult, op mogen falen, vallen en vies worden….zie mijn weblog, vaak tegen de stroom in. Groeiende aandacht is er voor buiten spelen in de buurt, spelen met niets of spelen kan met alles (takken, kosteloos of ‘echt’). Ik zou willen dat ouders, onderwijzers, ontwerpers en begeleiders zich meer bewust worden van speelse waarden. Ouders zullen moeten leren meer vertrouwen te hebben in wat een kind wil doen met wat hij heeft en wil kunnen in plaats van geven wat ontbreekt of al verzonnen is. Meer basis dan ‘one-item’ , meer middel (te gebruiken om) dan doel (schrijft voor hoe te hanteren). Veranderingen die ik ook wens voor onderwijs, met name in onderbouwgroepen en overblijf. Meer aandacht voor spelen is voorwaarden scheppend voor kunnen leren. Meer aandacht voor kinderperspectief en woonomgeving. Uiteraard is deze verwachting gebaseerd op hoop. Change and Flow are in the air.

ballon1 Doelstellingen

De bedoeling is om geen onderwerp te schuwen, alles met invloed op spelen moet bespreekbaar zijn. Mijn bureau is sterk in haar bijzondere positie. Veel pedagogen weten meer van opvoeden maar minder van speelgoed, ik weet meer van speelgoed dan de meeste pedagogen. En veel speelgoedleveranciers weten meer van speelgoed maar ik weet meer van pedagogiek. Bovendien bedien ik zowel ouders, begeleiders (+ ambtenaren) als leveranciers van onafhankelijke informatie.

Ik ben breed georiënteerd in mijn specialisatie. Iedere doelgroep is welkom. De opdrachtgever bepaalt de werkwijzen en aandachtspunten. Deze kunnen gericht zijn op visie en houding van volwassenen, op de kenmerken van speelgoed (productinformatie + speelwaarde+gebruik) of op de kenmerken van kinderen (ontwikkelingspsychologie). Hier hoort ook informatie bij over interculturele verschillen, verschillen tussen jongens-meisjes, woonsituatie, plek in de kinderrij enz.

Daarbij beperk ik me tot ‘normale’ opvang en opvoeding, geen therapie hooguit speelproblemen zoals vervelen, onrust, niet tegen verlies kunnen enz.

Mijn bureau is bekend bij kinderopvangorganisaties, tussenschoolse opvang en ouderraden, speelgoedleveranciers en speelruimte-ontwerpers.

De vele vragen om informatie voor mensen met een beperking heb ik lang afgehouden omdat ik slecht om kan gaan met mensen die kijken naar onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden. Omdat dit toch een belangrijke doelgroep is, heb ik nu meerdere freelance docenten aangetrokken. Zij zijn gespecialiseerd in speelgoed voor mensen met een beperking, snoezelen, aromatherapie en speelotheken. Klik op de afbeelding hieronder om de folder te bekijken.

2012 Folder cursussen

Mijn aanbod is actueel.  Aandacht voor spelen is hard nodig. Steeds indringender zijn de signalen van een dalend speelpeil. Om maar een paar voorbeelden te noemen:

Kinderen kijken gemiddeld drie uur per dag naar een scherm en hebben een toenemend aantal verplichtingen. Ze hebben steeds minder tijd om te spelen.
Kinderen spelen weinig buiten, met gevolgen voor fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkelingen, waar niet in de laatste plaats ook schoolse prestaties onder lijden. Kinderen beginnen de basisschool steeds vaker met een taalachterstand. De aanbevolen oplossing is ‘aandacht voor spelenderwijs samen bezig zijn in de voor en buitenschoolse periode’. Samen spelen dus…en gelegenheid krijgen om te praten.
Steeds vaker wordt gespeeld met speelgoed voorzien van  electronica. Dit gaat ten koste van de inventiviteit die hard nodig is om te kunnen leren.

ballon1 Werkwijze

U bepaalt de aandachtspunten, zie gespeksstof en onderwerpen, en presentatievorm.

Uitgangspunt is: Ouders en spelbegeleiders hebben invloed op spelen. Daar is speelvisie voor nodig. Speelvisie maakt duidelijk waar u op wilt letten bij uitkiezen, uitstallen èn gebruiken van speelgoed, hoe u interesses van kinderen kunt vertalen in speelmogelijkheden, hoe u de ruimte om te spelen optimaal kunt benutten. Met een weloverwogen speelvisie stijgt het speelpeil, waarmee mogelijkheden van kinderen kansen krijgen.

Weloverwogen speelgoed kiezen, geeft besparing. Want geen teleurstellende ad-hoc aankopen meer en een duidelijk zicht op de aanwezige speelmogelijkheden. Het kunnen omgaan met de ruimte om te spelen heeft gevolgenvoor deinrichting (wat, komt waar, het best tot zijn recht), de kinderen (wat kunnen zij, waar en wanneer) en volwassenen die weten hoe waardevol en inspirerend ze bezig kunnen zijn.

Bij het formuleren van uw speelvisie biedt adviesbureau Spelen en Speelgoed deskundige hulp, zonder voor te schrijven. De visie van uw organisatie wordt vormgegeven door u en uw medewerkers. Cursussen worden gegeven vanuit het principe; informatie bieden gericht op discussie waaruit inzicht groeit voor visie met praktische vertaling.

Ouders en begeleiders reageren enthousiast. De onderwerpen zijn leuk. Mijn presentaties boeiend. De werkwijze houdt zelf spelen, meepraten en veel inspiratie opdoen in. Hiermee  kan iedereen direct aan de slag met inzicht waarmee ze jaren vooruit kunnen. Kinderen (en ouders en medewerkers/onderwijzers) ontdekken de figuurlijke en letterlijke ruimte om te spelen. Organisaties wijzen op de besparingen door weloverwogen aanschaf en gebruik van speelgoed en de voordelen van een visie gedragen door alle betrokkenen. De cursussen zijn op maat en volgens BKK normen subsidiabel. Prijsafspraken volgen na offertes.

Voor meer informatie stuur een email of bel: 033-4946824 of bekijk de folder.

Doen! Want dit aanbod is zinnig, praktisch, leuk en helemaal niet duur.

Met vriendelijke groeten.


Marianne de Valck

Marianne

(Foto: Ellen's Fotogalerijen)