Gespreksstof

In de dagelijkse praktijk van het Adviesbureau, komen nieuwe onderwerpen o.a. via vragen binnen. Opmerkingen van ouders, spelbegeleidsters, speel-o-theken, kinderopvang, instanties, ontwerpers en overheden geven inspiratie voor het zoeken naar antwoorden.  Om een indruk te geven wat speelt rond spelen volgt hier, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, stof tot nadenken. Meer is mogelijk. Schroom niet een nieuwe vraag in te sturen.

 

 

 

"Nooit gedacht dat dit onderwerp zo boeiend en veelzijdig was".

Reactie van een ouder