Spelen op agenda van gemeentes

Spelen zou op de agenda moeten staan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het 'netwerk' Spelen, waarvan Platform Ruimte en de Speelraad deel uitmaken, verspreidt brieven voor politieke partijen waarin aandacht voor speelbeleid wordt gevraagd. De leden van dit netwerk proberen de lokale partijen in hun eigen gemeente te bereiken, in het besef dat daarmee veel gemeentes buiten bereik blijven. Deze brief is ook door u te versturen. U kunt deze opvragen bij adviesbureau Spelen; . Neem niet bij voorbaat aan dat uw gemeente wel op de hoogte zal zijn, want zelfs als dit zo is, kan een extra verzoek geen kwaad.

De eerste reacties op deze brief, zijn zoals verwacht. Wonend in een groene gemeente verwijzen lokale politici naar plekken waar ze al voor gezorgd hebben. Maar ruimte creëren om te spelen is niet genoeg. De mogelijkheden van die ruimte moeten uitnodigen om daar te willen spelen. Overzichtelijke, vandaalbestendige luchtplaatsen nodigen niet tot te weinig uit. Je kunt er voetballen. Kleine kinderen spelen daar veilig en voor iedereen zichtbaar. Maar grotere kinderen missen daar mogelijkheden om te avonturieren, uit het zicht te spelen, hun eigen mogelijkheden te bespelen. Naast letterlijke ruimte in vierkante meters, is figuurlijke ruimte nodig.

Een voorbeeld. Voor mijn huis is een grote speelplek. Een prachtig terrein: goed onderhouden, veilig afgezet met lage heg langs de weg en overzichtelijk. Alle buren (ruim 50) kijken op het veld vanuit hun keuken/huiskamerraam en bovenverdieping. Op het grote grasveld domineren de jongens met voetbal. Aan de rand staat een metalen klimrek waaraan vooral meisjes hangen. Aan de andere kant een wipkip (nou ja een motorfiets) voor peuters. Maar vaker gebruikt door aankomende pubertjes die bij het vallen van de avond graag de veerkracht uittesten terwijl hun vrienden op de verhoging zitten of met een bal op de tafeltennistafel spelen bij gebrek aan batjes. De nieuwe nestschommel is beslist een aanwinst, voor alle leeftijden. Zelfs uitgeprobeerd door twee buurvrouwen. Helaas bleek het plezier, niet tegen de gene op te wegen. Ze deden het een keer. Jammer. Op het geplaveide deel staan bankjes waar zelden iemand op zit. Ja deze prachtige voorziening wordt gebruikt, maar ondanks de mogelijkheden, veel te weinig. Veel minder in ieder geval dan de niet voor spelen ingerichte beplanting op een geaccidenteerd gedeelte. Bomen en struiken onttrekken ieder zicht. Daar spelen alle buurtkinderen tussen 5 en 12 jaar met elkaar. In het afgeschermde licht, achter, onder en in bomen. Iedere dag, zomer en winter. En ja de klagende buren hebben gelijk; het groen lijdt. Tussen de bomen ontstaan paden en verborgen plekken, takken worden afgebroken, kuilen gegraven. Pogingen om de jeugd uit de bosjes te weren hebben tot niet toe niet gewerkt. Gelukkig maar. Natuurlijk zijn de jongens blij met hun voetbalveld, de meiden met hun klimrek om op te duikelen en te kletsen, de pubers met hun wipkip en allemaal met hun nestschommel. Ze willen daar ook best gezien worden of het kan ze niet schelen omdat ze binnen de regels bezig willen zijn. Maar spelen zonder toezicht, overzicht en in het zicht, met natuurlijke mogelijkheden in plaats van geprefabriceerde toestellen en vastgelegde regels en posities, dat is ook nodig.

Ik wens iedere gemeente een speelbeleid toe met aandacht en uitdaging voor alle voorwaarden voor leuk en goed spelen. Dat is meer dan sportvelden en overzichtelijke, makkelijk te onderhouden speelgelegenheid. Daar hoort aandacht voor de inrichting van schoolpleinen bij, mogelijkheden voor speelotheken, samenwerkingsverbanden waarmee buitenschoolse activiteiten verbreed kunnen worden en leuke en veilige routes naar basisscholen om kinderen zelfstandig naar school te laten lopen of fietsen. En vooral een beleid waarbij spelen beschermd wordt tegen klagende omwonenden die hun perfecte wereld vol rust,reinheid en regelmaat bedreigd zien door de letterlijk ongebaande paden van spelen. Begrip voor de kenmerken van spelen, de voorwaarden voor spelen, is nodig om spelen de waarde te geven die het kan hebben.

Investeringen in de jeugd, betalen zich in zevenvoud terug...

 


Afdrukken  

Plaats reactie