Kwaliteit kinderopvang heeft aandacht voor spelen nodig

Leidsters in de kinderopvang zijn onvoldoende opgeleid om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit blijkt uit het rapport ‘pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen’van het NCKO maart 2009. De groepen worden groter, deskundigheidsbevordering van de medewerkers blijft achter. De dalende kwaliteit van de kinderopvang sinds 2005 gaat verder. Vergeleken met de internationale normen scoort de Nederlands opvang niet best.

Heel heel langzaam dringt het door hoe pedagogische aandacht voor spelen, ontwikkeling tot gevolg kan hebben. Te langzaam, naar mijn mening. Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)deed onderzoek naar de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang anno 2008 en was niet tevreden. In vergelijking tot het vorige onderzoek spraken de samenstellers hun zorg uit over de dalende pedagogische kwaliteit betreffende communicatie, interactie en inspiratie van pedagogisch medewerkers. Het rapport Pedagogische kwaliteit van de opvang van 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008, is samengesteld door Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. Dit is een samenwerkingsverband tussen drie hoogleraren, verbonden aan drie Nederlandse universiteiten:
prof. dr. L.W.C. Tavecchio (Universiteit van Amsterdam),prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven (Radboud Universiteit Nijmegen),prof. dr. M.H. Van IJzendoorn (Universiteit Leiden. Kinderdagverblijven scoren, blijkens onderzoek, prima op de wettelijke kwaliteitseisen. Ouders zijn tevreden met de opvang. Maar de resultaten van het NCKO-onderzoek 2009 bevestigen de noodzaak voor verbetering van de pedagogische kwaliteit in de dagopvang. Uiteraard wil de branche dit doen door het budget voor deskundigheidsbevordering te verhogen. Prima, want dat is over het algemeen te laag en ook nog onevenredig verdeeld. Voor een managementbijeenkomst of congres telt men met overtuiging voor het nut snel €1000,-- uit, maar voor een themabijkomst voor vijftien leidsterslijkt dit als totaalbedrag een uiterste grens. En voor gastouders, waar ook nog BTW voor berekend moet worden omdat ze niet onder de vrijstelling vallen, lijkt de noodzaak van deskundigheidsbevordering het praktische bezwaar voor aanwezige idealen. Toch is omgaan met spelen de essentie van werken in de kinderopvang. De manier waarop leidsters met spelen en speelgoed omgaan bepaalt de veiligheid, de sfeer en de uitdaging voor kinderen en daarmee het speelpeil. Hoe hoger het speelpeil hoe groter de kans dat dit spelen waarde heeft voor de ontwikkeling. Het speelpeil bestaat uit de concentratie waarmee kinderen spelen, hoe vaak en veel ze iets doen en hoeveel eigen inventiviteit ze daar bij gebruiken. Daar is veel aan te verbeteren. Te veel leidsters richten zich op verzorging, de wensen van ouders en risicoloos bezig zijn. Veel pedagogisch medewerkers denken dat spelen of vanzelf gaat of alleen goed gaat als ze het voordoen. Ouders vragen niet naar verbeteringen in sociale vaardigheden en actief taalgebruik, wel of de kinderen geslapen hebben (niet te lang graag, want na een dag hard werken wil je 's avonds ook een beetje rust). De begeleiding van spelen wordt bepaald door de visie van organisatie. In menig pedagogisch werkplan staat weinig tot niets over spelen met visie op houding, ruimte, middelen en kinderen. Leidsters bepalen wat kan en mag bij spelen. Zijn ze voorschrijvend of inspirerend, storen ze of dagen ze uit tot nieuwsgierig zijn. Hoe gaan ze om met veiligheid? Weten ze waar ze op moeten letten bij het kiezen van speelgoed en middelen om mee te spelen? Weten ze waarom ze wel of niet kunnen vertrouwen op de veiligheid van speeltoestellen, speelgoed en wat kinderen daarmee wel en niet kunnen doen? Kunnen ze hun visie op goed spelen vertalen in hun aanbod van bijpassende mogelijkheden, of blijft de theorie steken in aanbiedingen en wat ze zelf leuk vinden? Wat weten ze van de verschillen tussen kinderen en daarmee om te gaan. De verschillen tussen jongens en meisjes, interculturele verschillen, verschillen in aard en leeftijden. En wat deze verschillen betekenen voor begeleiding, uitdaging, middelen, ruimte en zelfstandigheid. En hoe ze kunnen inspireren maar ook begrenzen op een verantwoorde manier waardoor uitdaging en veiligheid elkaar versterken in plaats van in de weg zitten. Hoe versterken ze de doorlopende cyclus van ervaren ontdekken uitproberen, herhalen waarmee vaardigheid en inzicht is te verwerven waarmee nieuw ervaringen mogelijk worden, mogelijk blijven.
Daar hebben leidsters nog steeds moeite mee. De opleidingen waren jarenlang op zorg gericht, op hygiëne en veiligheid. Ouders rekenen leidsters hier op af. Het zit wel goed met de zorg, wordt ook in bovengenoemd rapport geconstateerd. De waarschuwing geldt de uitdaging en begeleiding tot ontwikkeling. Vierjarigen gaan naar de basisschool. Steeds meer kinderen komen daar met achterstanden binnen. Dat baart zorg waar ook kinderopvangorganisaties een bijdrage aan leveren.

Maar ook deze berichtgeving over toegenomen achterstanden opgelopen in de voorschoolse periode leidt weer tot korte termijn doelen. Te snel besluit men weer tot een volgend VVE traject ….Ik noem dit tomtommen…met drukt de gewenste eindbestemming (het resultaat) in en denkt daardoor de snelste weg daarheen te vinden. Ontwikkeling door spelen, verloopt niet langs een rechte weg.

Ik pleit voor verlegging van de aandacht. Niet alleen kijken naar de resultaten, vooral bezig zijn met het proces. Door bezig te zijn met hoe daag je uit, maak je nieuwsgierig, stimuleer je ervaren (bewust zien, horen enz), geef en groeit vertrouwen en daadkracht. Daarmee ontwikkelingen kinderen vaardigheden en inzichten die ze nodig hebben voor schoolse kennen en kunnen.
Geboeid spelen leidt tot concentratievermogen. Buiten spelen draagt bij aan bewegen, ruimtelijke oriëntatie, motorische ontwikkeling, logisch denken. Samenspelen tot praten, overleggen en plannen uitvoeren. Construeren aan oplossingen kunnen vinden, samenhang zien en doegericht werken. Zo kan ik doorgaan. Spelen vormt de essentie van ontwikkeling en juist voor deze essentie is dringend meer aandacht nodig. Wij bepalen wat kan en mag en daarmee bepalen wij, volwassenen, speelpeil en ontwikkelingskansen. Spelen gaat niet vanzelf.
Geen kind speelt om zich te ontwikkelen. Het ontwikkelt zich door te spelen. Het speelt omdat – en zo lang, het leuk is om te spelen. En wij, de volwassenen, onze maatschappij, leidsters of pedagogisch medewerkers en ouders, bepalen wat kan en mag… Wij hebben de macht en de mogelijkheden om spelen leuk en goed te laten zijn. Want goed en leuk spelen geeft de hoogste opbrengst voor de ontwikkeling.

Uiteraard wil Adviesbureau Spelen en Speelgoed deskundigheid over spelen en speelgoed bij pedagogisch medewerkers bevorderen. Daar zijn we voor en niet alleen omdat we daar goed in zijn...maar vooral en in de eerste plaats omdat we het met overtuiging van het belang doen. Wanneer we kunnen bereiken dat kinderen ook maar een beetje beter en leuker kunnen spelen, zou ons dat heel tevreden maken. We vinden het zo belangrijk dat we proberen bereikbaar te zijn voor iedereen en elke portemonnee. Wat niet wegneemt dat het ons treurig stemt hoe spelen onderschat wordt. Wat onder andere kan blijken uit wat men over heeft voor goede, onafhankelijke en inspirerende informatie waarmee niet alleen de kwaliteit van leven voor kinderen een opkikker krijgt, maar ook die van pedagogische medewerkers, ouders en organisaties.
Dus kom maar op.....Wij willen .....

 


Afdrukken  

Plaats reactie