Speakers Academy

Ik sta op de lijst van de Speakers Academy, net als mijn oude buurman Karel van de Graaf,veel cabaretIers, trendwatchers en wetenschappers. Tussen heel veel andere mensen waar ik grote bewondering dan wel verbazing voor heb, blijf ik bescheiden en onopgemerkt. Hoewel mijn naam sinds een aantal jaren bij de Academy bekend is, heeft nog nooit iemand gereageerd. Meer dan visitekaartjes en eens in de zoveel tijd een prachtig blad vol lezenswaardige interviews hou ik hier niet aan over. Wie aan de Academy denkt bij het inhuren van een spreker, heeft duidelijk andere wensen of...een andere voorstelling van de door mij gegeven informatie. Natuurlijk niet. De titels van mijn boeken wijzen immers niet de weg naar betere bedrijfsresultaten. De daar in verpakte boodschappen richten zich op ouders en begeleiders zonder wetenschappelijke pretenties. En ze hebben geen idee hoe leuk mijn inleidingen kunnen zijn.

Toch een beetje jammer. Niet omdat ik zo graag ondernemers op studiedagen toespreek, wel omdat ik het belang van spelen voor kinderen ~en voor volwassenen wil uitdragen. Spelende volwassenen zijn immers per definitie ondernemend. Spelen is immers door nieuwsgierigheid gedreven ervaren, ontdekken, uitproberen waarmee nieuwe ervaringen binnen bereik komen. Dit betekent; onderzoekend, grensverleggend, spelend met mogelijkheden, selecteren door uitproberen, inzicht en vergelijken. Dit doen ondernemers, wetenschappers, cabaretiers, politici en kunstenaars, bewust, met overtuiging en als ze goed zijn...met plezier. kortom de voorwaarden voor goed spelen. Spelen is bewust leven. Bewust ervaren met de intentie daarmee iets te ontdekken waar je wijzer of handiger door kunt worden, draagt bij aan ontwikkeling.

Op de kenmerken van spelen; ervaren, ontdekken, uitproberen om vaardigheid en inzicht te verkrijgen waarmee nieuwe mogelijkheden binnen bereik komen, is onze samenleving, politiek, cultuur, wetenschap, economie en opvoeding gebaseerd. Juist daarom blijft het mij verwonderen hoe volwassenen spelen als iets onbelangrijks, vanzelfsprekend en voorbijgaand kunnen zien, inplaats van alles te willen doen om kinderen optimale voorwaardenscheppende zorg te geven, zodat ze goed kunnen spelen. Het enige verschil tussen bewust ondernemend leven en kinderspel is dat wij geen blokjes in onze handen meer nodig hebben om ons te kunnen voorstellen wat we met drie gestapelde kubussen kunnen doen. Kinderen moeten dit nog ervaren, ontdekken en uitproberen om herinnering en daarmee voorstellingsvermogen en abstract denken te kunnen ontwikkelen. Als we dit proces voor ons zelf waardevol vinden, gunnen we het onze kinderen...en andersom.

De eerste uitnodigingen voor gastcolleges, studiedagen, ouderavonden en begeleiding zijn binnen. Dank jullie wel kinderopvangorganisaties, ouderraden en SPW opleidingen. Jullie zijn ondernemend. Ondernemers weten soms niet wat ze missen.

 


Afdrukken  

Plaats reactie