Meedenken

Dit is persoonlijke weblog verbonden aan een zakelijke onderneming met inhoud. Die drie aspecten komen steeds terug. Mijn persoonlijke inzet voor deze organisatie met deze inhoud. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie met mij mee wil, weet dit.

In de afgelopen maanden hebben we vaker dan tot nu toe gedacht hoe we verder willen.

Of we verder willen. U begrijpt, na 13 november werd voor ons alles anders.

Uit voorgaande bijdragen in dit weblog heeft u begrepen dat ik verder wil, juist door wat gebeurd is. Ik heb nog iets te doen en wil dit zo goed mogelijk doen.

Geef me een kans.

Reik mij de hand.

Want omdat ik niet alles weet is deze organisatie verre van perfect en zal ook aan wat we doen en willen doen zeker iets te verbeteren zijn. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden. Beter wil ik worden, in het belang van mezelf, mijn organisatie en mijn werk.
Wie wil meedenken!
Het is een oprechte vraag. Geef mij uw goede raad, commentaar, eerlijke mening, alstublieft..
Zie deze vraag maar als het bekijken van een huis. Misschien ziet u aantrekkelijke elementen die u zeker wilt behouden maar beter tot zijn recht kunt laten komen. Doe eens een voorstel! Of stelt u het slopen van een muur of een uitbreiding voor waarmee meer licht valt binnen te halen? Waar...en hoe dan?
Wat kan anders. Wat kan beter?

Bijvoorbeeld; Veel mensen vinden het tarief voor ouderinformatie (€ 325,-- excl BTW) te hoog voor een dagdeel en twee uur voorbereiding. Zo'n uitnodiging kent geen beperking voor het aantal toehoorders. Uiteraard moeten de gemaakte kosten voor kantoor, speelgoed voor de mee te nemen voorbeelden, auto, belastingen en uren met dit bedrag betaald worden. De deskundige inleiders, waaronder ik zelf, houden gemiddeld zo'n € 75,-- over aan zo'n avontuur. Hoe zouden we de ouderavonden betaalbaarder kunnen maken? Want we vinden ze belangrijk. We willen naar ouderavonden toe kunnen.

Een bijna omgekeerde situatie geldt voor de studiedagen en begeleidingtrajecten van kinderopvangorganisaties. Daar voelen we ons ondergewaardeerd. Men vindt ons, denken we, te specialistisch. Men kent over het algemeen de deskundigheid die we in huis hebben. Men realiseert zich, denken wij, onvoldoende hoeveel spelen en speelgoed te maken heeft met de hele visie, de inrichting, de begeleiding van leidsters, de aanschaf en het gebruik van de middelen zoals speelgoed en de verzorging/begeleiding van kinderen. Spelen en speelgoed heeft oorzaken en gevolgen binnen het totaalconcept waar men steeds weer, gezien de aandacht voor de doorlopende ontwikkelinglijn, naar op zoek is. Voor begeleidingtrajecten kiest men keer op keer voor organisaties die zich of richten op management, of op pedagogisch medewerkers, of op inrichting van ruimte. Daarbij richten zij zich vaak op 'trends' zoals bewegen voor baby's, spelend leren, dagplanning, inrichten van ruimte, open deurenbeleid, activiteiten, enzovoorts.
Natuurlijk zetten we ons graag in voor deze onderwerpen studiedagen, maar een dag is vaak niet genoeg om de samenhang tussen al deze onderwerpen duidelijk te maken. Natuurlijk houden we scans, maar vaststellen is slechts het halve werk. We willen meer aandacht voor de samenhang tussen visie -beleid- ruimte-begeleiding-middelen.
Wie reikt ons de hand?

Nog een vraag. Voor speelgoedontwerpers maken we speelwaarde onderzoeken. Dat wil zeggen; we bekijken, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, of een ontwerp anticipeert op ontwikkelingkenmerken en geven, waar mogelijk, adviezen voor verbetering. Dikwijls beperken de vragen zich tot veiligheidsaspect en. Daar testen we niet tot weinig op...we geven wel aandacht aan het beoogde gebruik en verwachtte gebruik in samenhang met veiligheid maar ook met handzaamheid en speelgemak. Hoe kunnen we het belang van speelwaarde onder de aandacht brengen van ontwerpers die tot nu toe vaak strikt naar de wettelijke eisen kijken en niet naar de ontwikkelingsgericht/pedagogische mogelijkheden?

Ik ben benieuwd naar reacties.
Alvast bedankt.

 


Afdrukken  

Plaats reactie