Speelotheken; Leen goed speel goed

Nog even ben ik voorzitter van de Vereniging Speelotheken Nederland. Op 3 november neem ik tijdens de jaarvergadering afscheid van de club waar ik zelf het initiatief toe nam. Ik ben ruim dertig jaar warm voorstander van de mogelijkheden van speelotheken. Speelotheken lenen speelgoed uit en dat kan grote voordelen hebben. Volgens mij kunnen ze enorm veel betekenen in het door verschillende ministeries gewenste beleid; voor jeugdzorg, preventieve opvoedingondersteuning, welzijn in wijken, inburgerring, dagarrangementen voor schooljeugd, samenwerking van kindgerichte organisaties en individueel aangepaste hulpmiddelen voor zowel educatieve, sociale als fysieke ondersteuning.

Helaas zien de ministeries en met hen, veel gemeentes en potentiële partners, de mogelijkheden wel maar negeren ze vervolgens met overtuiging. Ze klagen over het gegeven dat de meeste speelotheken vrijwilligersorganisaties zijn en die zijn per definitie onbetrouwbaar omdat gegarandeerde continuïteit op beleid en deskundigheid ontbreekt…ze hebben daarin helaas gelijk. Maar ze stellen tegelijkertijd diezelfde speelotheken niet in staat om deskundigheid en continuïteit te verwerven. De meeste van de daar toe aangewezen provinciale steunpunten, de CMO's, bieden speelotheken geen deskundigheid aan omdat speelotheken daarvoor geen geld hebben. Gemeentes geven geen, nauwelijks en steeds minder subsidies omdat speelotheken binnen de WMO niet als partner gezien worden. Speelotheken krijgen geen kansen om zekerheid te creëren door het aanstellen van beroepskrachten. Net als voor peuterspeelzalen mogelijk bleek hadden we gemeentes willen kunnen bezoeken om ze wijzer te maken, maar alle subsidie aanvragen van de vereniging zijn afgewezen. Van alle betreffende bewindslieden kregen we bevestigd hoe sympathiek ze tegenover speelotheken staan en de mogelijkheden onderschrijven. Om vervolgens door te wijzen naar gemeentes en provincies waar een landelijke organisatie niets aan heeft, naar nieuwe initiatieven waar vooral problemen centraal staan waar speelotheken als laagdrempelige organisaties zonder indicaties, niet mee bezig zijn of naar subsidies waar we niet voor in aanmerking komen. Speelotheken zijn vreemde eenden in de bijt...men ziet wel dat ze mooi zouden kunnen worden maar voorlopig krijgen ze geen aandacht. Wie raad weet mag zich melden.

En speelotheken werken ook niet altijd mee...
In de afgelopen vijf jaar heb ik mijn uiterste best gedaan om speelotheekmedewerkers van de mogelijkheden van speelotheken te doordringen. Met volgens mij enig resultaat. Ik zie speelotheken meer aandacht geven aan het feit dat de kern van de doelstelling van een speelotheek is het geven van informatie betreffende spelen met speelgoed als belangrijk hulpmiddel. Dat is iets anders dan lenen omdat dit goedkoper is dan kopen. Veel leners hebben in enquêtes aangegeven te lenen omdat ze willen weten waar hun kinderen aan toe zijn, wat ze interesseert en waar ze rekening mee kunnen houden bij hun speelgoedkeuze. Dit zijn pedagogische argumenten, geen commerciële. Geen enkele speelotheek geeft commerciële informatie. Merken zijn minder belangrijk dan kenmerken. Zelfs wanneer speelotheekmedewerkers niets zeggen, krijgen leners in een speelotheek informatie door wat ze zien (en kunnen openen). Informatie die ze thuis kunnen toetsen aan wat een kind daarmee doet. Door dit te zien stimuleert een speelotheek betrokkenheid van ouders bij kinderen, wat helpt bij samen spelen en speelgoedkeuze. Speelotheekmedewerkers geven preventief opvoedingadvies omdat voortdurend informatie wordt gevraagd en gegeven over wat een kind kan en wil spelen. Ze verwijzen waar nodig door of bieden aangepaste materialen voor kinderen met een beperking of bijzondere interesse. Steeds vaker werken speelotheken samen met bibliotheken, buurtwerk, VVE programma’s, brede scholen, kinderopvang en andere welzijnsorganisaties. Soms alleen door het afstemmen van openingsuren waardoor ouders eenvoudig na school, bibliotheekbezoek of tijdens muziekles van de oudste, kan binnenlopen, steeds vaker door elkaar te helpen bijvoorbeeld met het uitwerken van thema’s waar speelgoed bij passen kan, bereiken van nieuwe doelgroepen als nieuwe inwoners, ouderen, schoolkinderen, lage inkomensgroepen. En speelotheken kunnen centraal depot zijn voor brede scholen, kinderopvangorganisaties en wachtkamerhouders die niet allemaal zelf ieder jaar nieuwe puzzels willen aanschaffen of een eigen ballenbak willen hebben.
Het kan dus wel...
Maar helaas, niet alle speelotheken hebben zin in een koerswijziging. Vooral de kleine speelotheken ontstaan uit initiatieven genomen door moeders voor in de eerste plaats hun eigen kinderen, doen moeilijk.
Waarom veranderen wat al twintig jaar of langer draait tot volle tevredenheid van het kleine aantal leners! De gemeente geeft zo weinig, vrijwilligers zijn moeilijk te vinden, het moet niet te ingewikkeld worden en vooral niet te veel moeite vragen. Van de Vereniging Speelotheken Nederland horen ze ook niets, behalve stapels papier met zoveel letters waar ze geen tijd voor hebben en aanbiedingen waar ze geen gebruik van maken, maar waar ze het enorme bedrag van wel 44 euro per jaar voor betalen. Wat de WMO voor ze kan betekenen is bij voorbaat te ingewikkeld. Aan samenwerking hebben ze geen behoefte want niemand begrijpt waarom ze doen wat ze doen terwijl het toch zo'n dankbaar werk is en waarom delen wat je verworven hebt...en zo weinig lijkt.
Ik heb mijn hart verpand aan speelotheken en zal ze ook nadat mijn termijn als voorzitter is verstreken blijven verdedigen en proberen op te stoken. ….Al twijfel ik af en toe of speelotheken zelf willen zien hoe fantastisch ze kunnen zijn voor alles wat Rouvoet, Vogelaar, Dijksma en Bos willen bereiken…zonder speelotheken.

 


Afdrukken  

Plaats reactie