Theorie en praktijk

Af en toe mag ik gastcolleges geven. Vaak ben is de uitsmijter na een serieus jaar. Net na de inspanning van laatste tentamens naar voor de ontspanning van uitslagen. Nog even een leuk college. Mijn colleges zijn leuk. Ik doe het graag want ik steek graag mijn voelhorens uit bij verschillende studierichtingen; Industriële vormgeving, SPW 3 of 4, Kinderlogopedie, fysiotherapie en ergotherapie, jonge ondernemers en verse professionals.

Allemaal krijgen ze te horen hoe belangrijk spelen voor ontwikkeling is maar dat geen kind speelt om zich te ontwikkelen. Ontwikkeling is een gevolg. Kinderen spelen omdat – en zo lang – het leuk is om te spelen. Wij, volwassenen, kunnen zorgen voor leuk spelen met hoge speelwaarde door in ons aanbod van wat kan en mag rekening te houden met uitdaging, kinderinteresses en mogelijkheden van kinderen. Steeds opnieuw draait het daarbij om onze visie vertaalt in ruimte, middelen en begeleiding.

Het ontbreekt studenten niet aan visie. Ze hebben gelezen over methodes, voorschriften en eisen. Ze hebben feitenkennis en vaak stage-ervaring. Hier mag ik tot slot wat praktische kanttekeningen zetten bij speelgoed, inrichting, speelse inspiratie, dilemma’s tussen uitdaging en veiligheid of willen en kunnen.
Iedere studierichting heeft zijn eigen invalshoek. Vormgevers hebben aandacht voor veiligheid, kleuren, vormen en kenmerken van speelgoed, pedagogen voor begeleiding en therapeuten gun ik inspiratie om behandeling speels te laten zijn.
Soms neem ik speelgoed mee, uitgezocht op kenmerken, vaak komt het tot discussie, maar altijd opent zich een kloof tussen theorie en praktijk.
De techneuten verwarren technische mogelijkheden met commercieel belang zonder veel besef te hebben van kinderlijke mogelijkheden, pedagogische medewerkers weten weinig van praktische oplossingen voor speelproblemen en speelgoedkenmerken en therapeuten krijgen in hun opleiding niet tot nauwelijks iets te horen over inrichting van ruimte, speelgoedkeuzes en speelmogelijkheden opdat goede en leuke therapie de waarde kan verhogen.. Voor het omzetten van theorie in praktijk moet nog een wereld gewonnen worden. Letterlijk protesteerde een studente SPW 3 tegen mijn vraag hoe ze het gedachtegoed van Montessori in praktijk wilde brengen in een ‘gewoon’ kinderdagverblijf; ‘Dat hoef ik niet te weten. We moeten alleen de theorie leren’.
Laat mij maar gastcolleges geven. Al is een zo’n feestles niet genoeg, het is meer dan niets.

 


Afdrukken  

Plaats reactie