Spelen en jeugdbeleid

Ik vraag me af of de bewindslieden Rouvoet (jeugd en gezin), Vogelaar (wijken), Dijkstra (kinderopvang) en Plasterk (onderwijs) bij hun honderd dagen inventarisatie voldoende aandacht hebben voor de noodzaak en mogelijkheden van spelen. De opmerkingen die ze maken over ‘preventieve opvoedingsondersteuning’, ‘sociale cohesie’, ‘ontwikkeling van jonge kinderen’ en ‘het nieuwe leren’, raken spelen allemaal …net niet. Ze lijken tot nu toe meer gericht op een inventarisatie van problemen en mogelijkheden om daar mee om te gaan dan op mogelijkheden om deze problemen te voorkomen.

De kans is groot dat ze na juni komen met prachtige voorstellen voor meer hulpverleners, toezichthouders, toetsen en verplichtingen, waarmee de schade kan worden aangepakt. Belangrijke maatregelen voor waar problemen zijn ontstaan, maar liever zie ik problemen voorkomen.

Ik pleit voor beter worden waar niemand nog ziek is. Daarvoor hebben bewindslieden inzicht en wijsheid nodig waarmee het speelpeil van alle kinderen in Nederland, al dan niet geboren uit Nederlandse ouders, in steden en provincies, is te verhogen. Daar is meer tijd en ruimte voor nodig, meer inzicht en deskundigheid van ouders en begeleiders, meer informatie over aanbod wat betreft kwaliteiten, waarden en weloverwogen keuzes en meer betrokkenheid bij de essenties van spelen; ervaren – ontdekken – uitproberen –en gelegenheid tot herhalen waardoor vaardigheden kunnen ontstaan met uitdaging voor nieuwe ervaringen. Hier hoort geen geld bij voor nieuwe materialen maar voor meer deskundigheid en begeleiding.

Ik zie kansen voor Jeugd Gezondheids Centra waarneer deze samenwerken met speelotheken, jeugdwerkorganisaties en wijkbeheer. Ik hoop op een opleving van sociaal cultureel werk, het ouderwetse clubhuiswerk compleet met timmerclubs, spelletjescompetities en vakantieactiviteiten met uitdaging voor kinderen om actief bezig te zijn in plaats van zich passief te laten vermaken door beeld, geluid en voorgeprogrammeerd aanbod.

Buiten spelen moet weer leuk worden, binnen spelen mag weer creatief, met vriendjes. Het nieuwe spelen als voorloper op het nieuwe leren lijkt mijn inziens veel op traditioneel spelen, compleet met vies worden, vrijheid en bijbehorende risico’s. Het is een beetje triest om te pleiten voor oude waarden, beseffend dat deze voor heel veel kinderen en jonge ouders nieuwe waarden zijn.
Na alle oproepen om meer te bewegen voor een langer leven zou ik zo’n zelfde campagne willen zien voor in beweging komen van inventiviteit en fantasie om te spelen voor een beter leven.

 

Afdrukken