Spelen spiegelt de samenleving

In de komende week geen bijeenkomsten buiten de deur en dat is maar goed ook, want hier is genoeg te doen. De stapel ongelezen vakbladen is te hoog. De zelf geschreven artikelen en rubrieken in de Rekreavakkrant, Educare, Kinderopvang en de de recensies in de Wereld van het Jonge Kind moeten uitgeknipt en gearchiveerd worden. De inschrijvingen voor de komende congressen in Ede, Barcelona en de Hoge School Utrecht moeten weg en deelnem vereist voorbereiding. Advertenties voor nieuwe workshops voor leidsters, aktiviteitenbegeleides en ouders geplaatst in de vakbladen attenderen op mogelijkheden voor het najaar.

Dit jaar is er veel belangstelling voor de workshops 'Geen speelgoed nodig' en 'Speelproblemen' zoals onrust, vervelen en agressie. Ieder jaar heeft haar specifieke aandachtspunten. Vorig jaar bijvoorbeeld veel aandacht voor veiligheid waar ik de uitdaging tegenover stelde. Daarvoor stonden onderwerpen als spelen voor baby's, speelgoed luxe of noodzaak, meer doen met speelgoed, wat heet verantwoord en de invloed van aard, in de belangstelling. Onderwerpen die nog steeds onder de aandacht worden gebracht. Spelen en speelgoed spiegelen onze samenleving- vertekend maar altijd herkenbaar. Alle actuele thema's zijn in de spiegeling van spelen en speelgoed terug te zien..

 


Afdrukken  

Plaats reactie