Nieuw spelen trend

Op  een oproep van de NRC om te melden wat kinderen tegenwoordig zouden moeten kunnen doen hebben bijna duizend mensen gereageerd, in leeftijd variërend van 6 tot 93 jaar. De Top 50 die uit die reacties is samengesteld, staat in de NRC van 18/19 augustus, onder de kop 'Terug naar de buitenlol'. Een artikel om in te lijsten!
Wie het artikel niet heeft kan bij mij pdf-jes opvragen.

Kenmerken van goed spelen

Ik onderschrijf alle genoemde mogelijkheden, met nadruk op de onderliggende gedachte waarmee kinderen op onderzoek mogen uitgaan, beleven, ontdekken en uitproberen.

citaat: "Favoriete sleutelbegrippen bleken al snel: een geheime, en anders toch wel een eigen wereld, zonder grote mensen, op het randje van illegaal en van het gezonde verstand. Inzenders zien graag terug op volle, altijd boeiende dagen, maar noemen vaak genoeg ook: je een beetje vervelen. Want rondhangen en jezelf vervelen - en dus niet op je mobieltje turen of dvd's kijken - leidden vaak tot mooie initiatieven."

"Vervelen laat je hersenen werken"vertelde een moeder op een ouderavond. Jan van Gils, hoogleraar in Leuven, stelde vast hoe kinderen met minder tijd om zich te vervelen, minder inventief waren dan kinderen zonder volle agenda's en voorgeprogrammeerde activiteiten. Vervelen helpt bij het leren vinden van eigen ideeen en oplossingen, draagt bij aan zelfstandigheid.

 

Genoeg van veiligheid

Over de dilemma's rond veiligheid heb ik ook in deze blogs vaker geschreven. Pleiten voor 'verantwoorde verwaarlozing'(citaat Rita Kohnstamm) en aanvaarding van risico's leek lang op roeien tegen de stroom in, maar het tij lijkt te keren gezien de constatering in het NRC artikel bij de ingestuurde mogelijkheden;

"En dan de veiligheid van ons eigen broed. O, wat heeft u met z'n allen genoeg van het gepamper, de bezorgdheid, de helmpjes, de kniebeschermers en het permanente toezicht. Van de rubber tegels die geen fundament bieden voor een echte jeugd. En nee, het was niet zoals gebruikelijk vooral de oudere generatie die zich druk maakte. Jongere juffen en meesters kunnen het niet meer aanzien. Niets mogen kinderen nog, weinig willen en durven ze meer."

 

Binnen spelen

Uiteraard zou ik de lijst graag aangevuld zien met speelse mogelijkheden voor binnen met bijbehorende speelgoedcriteria. Speelgoed is lang niet altijd nodig. In mijn boek Speel wijzer...spelen kan met alles (zie aanbod, te bestellen via deze site) staan lijsten van werkwoorden, lichaamsdelen, voorwerpen waarmee gespeeld kan worden, die niets kosten of ooit iets gekost hebben maar nu niet meer, of wel iets kosten maar niet in de speelgoedwinkel te koop zijn. Eindeloos veel mogelijkheden voor binnen en buiten, iedere leeftijd, jongens en meisjes en vooral...spelen hoeft niets te kosten...meer kan met minder, met niets kan van alles. De meeste activiteiten van de NRClijst bewijzen mijn gelijk.

Speelgoed is vooral bezit voor een kind. En we hebben ons, volgens mij, de laatste jaren verkeken op de gevolgen van het in bezit willen hebben en in bezit hebben. Wie alles kan krijgen, wil meer. Wie alles heeft, doet niets meer. Dit geldt zeker voor speelgoed. Aan de vooravond van het Sinterklaasseizoen is dat een moeizame constatering. De speelgoedwinkelier is hier niet blij mee.

Speelgoed kan nodig zijn. Ook in de zomer, zeker in de winter. Om de werkelijkheid na te spelen of fantasie handvatten te geven. Letten op criteria voor goed speelgoed betekent niet alleen aandacht voor kwaliteit hebben, meer en vooral voor de speelse mogelijkheden met dezelfde vrijheid als voor de buitenactiviteiten in de NCRlijst bepleit worden.

Ik ben altijd voorzichtig met voorbeelden noemen van goed speelgoed, maar een paar uitzonderingen durf ik te maken, eenvoudig om de concurrentie het in kwaliteit en speelse mogelijkheden niet haalt bij het origineel. Bijvoorbeeld Playmobil is naar mijn niet zo bescheiden mening, veelzijdig, voor alle kinderen, passend bij veel interesses, boeiend en inspirerend.

Playmobil heeft onderzoek gedaan naar de fantasiewereld van kinderen en de beleving van ouders 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.000 ouders en 1.000 kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Enkele resultaten:

  • 70% van de ouders vindt het belangrijk de ontwikkeling van een eigen fantasiewereld van hun kind te stimuleren.  37%  van de ouders geeft aan dat zij minder tijd besteden aan het stimuleren van de fantasiewereld van hun kind dan dat zij zouden willen. Ouders die in de stad wonen, geven met 19% opvallend vaak aan dat zij hier zelf geen zin in hebben. In 79% van de gevallen komt dit door een te volle agenda van de  ouders. Daarnaast is 74% van de ouders van mening dat kinderen vóór de komst van virtuele spellen en het ruime aanbod aan televisieprogramma’s vaker hun fantasie gebruikten.
  • En 40% is van mening dat hun kind tegenwoordig minder tijd heeft (door school, sport en andere sociale verplichtingen) voor de ontwikkeling van de fantasiewereld dan dat zij vroeger zelf hadden. Kortom ; het is vooral de schuld van de samenleving. 38% van de ouders vindt dat de fantasiewereld van hun kind onder druk staat door de huidige prestatiemaatschappij. 
  • 46% van de vaders kiest voor speelgoed waarmee zij zelf vroeger speelden als ze de fantasie van hun kind willen stimuleren. En de kinderen tenslotte: Slechts 26% van de kinderen zou geen extra tijd willen om te fantaseren.
  • Ook alle resultaten van dit onderzoek zijn bij mij opvraagbaar.

Fantasie en naspelen van de werkelijkheid

Het onderzoek geeft zover ik weet niet aan, wat de onderzoekers precies onder fantasiespel verstaanTussen fanstasiespel en naspelen - of spelen in- de werkelijkheid zit een belangrijk verschil. In fantasie kan een kind alle wetten naar eigen hand zetten. In fantasie kunnen dieren praten, reuzen bestaan  en auto's vliegen. Fantasie is veilig, juist door die aanpasbaarheid. Zodra een kind gelooft dat iets echt kan, kan iets eng worden en is dit dus in de beleving van een kind geen fantasie mee. Misschien daarom dat fantasiespel, vol prinsesjes, elfjes en kabouters, over het algemeen door vrouwen gewaardeerd wordt. We houden van veilig. Mannen geven vaker de voorkeur aan 'het zou kunnen dat"of 'het zou te gebruiken zijn voor", spelen met echt. De fantasie zit vooral in het beleven. Doen alsof je een boef bent, de raket van je dromen kunt maken, achter de schuur een geheime wereld is. meisjes kunnen dit ook. Spelen met een pop als baby, met make-up of pannen, en toch is spelen met écht'meer jongensachtig. Veel Playmobil geeft daar mogeliijkheden voor. Spelen met bouwvakkers, politie, ridders...ja ja ridders zijn niet meer echt...maar het zou kunnen en het kon ooit.  Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter spelen met wat echt kan of echt is, dan met speelgoeduitvoeringen. Beter met een echte hamer timmeren dan met een platic hamertje waar nog geen deuk mee in een pakje boter is te slaan. En ja daar komt het risico weer... Met een echte hamer sla je pijnlijk op je duim...daar leer je meer van dan na een pijnloze tik met een niet werkende speelgoedhamer.

Waarmee we weer bij het begin van deze blog zijn, want buitenspelen geeft over het algemeen meer mogelijkheden om te spelen met 'echt' dan binnen.  Zitten in een echte auto is natuurlijk leuker dan spelen met een speelgoedauto. Maar een echte auto in de huiskamer is niet handig. Om zoals het NRC artikel meldt af te sluiten: "Met de buitenwereld spelen was ook met de mensenwereld spelen'. Een zin die van mij ook in de tegenwoordige tijd van toepassing is.

 

Praktijk en theorie

Idealen en praktische bezwaren staan elkaar ook en vooral bij spelen in de weg. We willen zo graag zeker weten of iets goed is dat we alle verrassingen en variaties willen uitsluiten. De foto die ik van Tjibbe Haanstra toegestuurd kreeg, is daar een duidelijk bewijs van.

 


Afdrukken  

Plaats reactie