Het kind in de mens sterft nooit

'Het kind in de mens sterft nooit' is een even geruststellende als confronterende gedachte. Geruststellend omdat kind zijn staat voor een leven lang voor je hebben, ruimte voor hoop, verbetering en groei, excuses voor fouten, falen en niet weten, genieten met intense verwondering, je laten verrassen, intens plezier, ruimte voor ontdekken, moeten mogen rekenen op zorg van volwassenen die het goed met je voor hebben...enzovoorts.

Ja, dat gunnen we volwassenen ook...het kind in ons zelf willen we koesteren. De confrontatie komt direct na deze vaststelling. De realiteit voor volwassenen staat, ook wanneer we niet in een crisissituatie zitten, ver af van ons kind zijn. Dagelijkse sores vol moeten waar we geen zin in hebben, verplichtingen waaraan we moeten voldoen, ervaringen waarmee ons geloof in medemensen niet langer onvoorwaardelijk is, doen vermoeden dan het kind in ons maar beter genegeerd kan worden of misschien wel 'uitgelepeld'.  Weg met de naïviteit. Werken is geen spelen. Leven is geen spelletje. De harde realiteit laat geen ruimte voor fantasie.

Helaas, nee gelukkig, lukt ons dit te veel maar nooit helemaal. Het kind in de mens sterft nooit. We blijven spelen. Ik vind het steeds weer verbazingwekkend hoe mensen kunnen ontkennen dat ze spelen en hoe waardevol dit voor ze is. Veel mensen proberen spelen af te leren. Bij kinderen lijkt dit soms te lukken. Ze kunnen niets meer zelf verzinnen en doen alleen wat is opgedragen. Daarmee bederven wij hun plezier. Want spelen is leuk. Zonder spelen vervlakken we. We halen veel voldoening uit zowel het proces  van spelen als de prestatie. Spelen is allesbehalve zinloos. Zelfs niet wanneer we iets 'voor de lol' doen. Niet echt bestaat maar zeer ten dele bij spelen. Hoe we spelen kan verschillen; met ernst of relativerend, alleen of met anderen, binnen of buiten, in onze vrije tijd of tijdens ons werk...spelen draagt bij aan wie we zijn, wat we kunnen en hoe we ergens over denken.

Volgens mij is spelen het meest essentiële kenmerk van mensen. Het kenmerk waardoor mensen zich onderscheiden van alle andere wezens en planten op deze planeet. En voor wie de discussie in bijvoorbeeld de Volkskrant gevolgd heeft over "God"als initiator van de aarde in het algemeen en de mensheid in het bijzonder, wil ik dit doortrekken naar onze, voorlopig zover we weten, unieke ontwikkeling in het heelal. Spelen is de motor van onze ontwikkeling waardoor kinderen volwassen worden en volwassenen evalueren.

Dieren spelen ook. Spelend leren zij, net als mensen, hoe zij zich als volwassen dier kunnen gedragen om te overleven. Volwassen dieren spelen niet tot nauwelijks. Verder dan huppelen in een wei komt een koe in het voorjaar niet. Het is 'kinderlijk' gedrag maar geen spelen. Volwassen dieren die uitgedaagd worden door mensen om te blijven spelen (apen, ratten enzovoorts in onderzoekcentra, circusdieren), leren....en leren dit in beperkte mate hun kinderen...

Mensen blijven spelen. Hun leven lang. Spelen voedt onze maatschappij, blijft ons veranderen. Waarmee en hoe we spelen veranderen. De kenmerken blijven hetzelfde: 

Door nieuwsgierigheid gedreven blijven wij

uitdagingen aangaan die we als we ze willen

uitproberen, kunnen leiden tot

ontdekkingen (zelfs als we ontdekken dat hier niets nieuws over te melden is, of we dit beter nooit meer kunnen doen), waarmee we door herhalen vaardigheden en inzichten ontwikkelen waarmee nieuwe uitdagingen binnen bereik komen.

Hiermee worden bergen beklommen, records verbeterd, nieuwe gerechten gecreëerd, technieken bedacht, methodieken gevonden, theorieën getoetst, voorstellingen gemaakt en meer creatieve, constructieve, cognitieve, sociale en motorische processen op gang gebracht dan hier zijn te benoemen. En steeds opnieuw geeft de prestatie genoegdoening tot euforie maar ligt het werk in het proces. Ieder denk en handelingsproces van volwassenen mag dan wel gebaseerd zijn op kennis en verwachtingen, ze is in hoge mate afhankelijk van de speelse voorwaarden;1 Interesse, 2 Uitdaging 3 Beleving 4 Plezier 5 Doorzettingsvermogen...of wel de volwassen vertaling van de kenmerken van spelen.

Wij zijn homo ludens...spelende mensen. Daarmee bouwden we beschavingen op en braken we zo ook weer af, daardoor rijden we in auto's en werken we op computers. Daarmee ontdekken en evalueren we iedere dag onze gedachten, emoties, wensen en teleurstellingen. Wij blijven spelen. We geven hier graag moeilijke volwassen woorden aan als gamemanagement, creatieve iniatoren, HR, innovatie.. maar het blijft volwassen gedrag met speelse kenmerken.

Spelen is de motor voor onze ontwikkeling...en FLOW de energie. 

Ik wens u geloof en erkenning van de waarde van spelen toe. Daarmee krijgen kinderen kansen. Hiermee kunnen ouders kinderen letterlijke en figuurlijke ruimte geven, binnen grenzen van kinderlijke mogelijkheden en volwassen inzichten. Hiermee kunnen speelterreinen veranderen van attractieparken waarin kinderen vermaakt worden naar speelterreinen waarin kinderen kunnen ontdekken en uitproberen. Wie de waarde van spelen begrijpt kan in kinderopvang en onderwijs proces belangrijker gaan vinden dan toetsen, 200 woordjes aanbieden per jaar of voorgeprogrammeerde activiteiten.

Ik wens u toe dat u in de dagelijkse praktijk , uw werk, uw studie u zich voortdurend bewust bent van de spelende mens die u bent. Iedere ervaring kan u leiden naar een ontdekking. Iedere ontdekking kan het waard zijn om uit te proberen of iets van te leren. Iedere vaardigheid en ieder inzicht dragen bij aan uw ontwikkeling waarmee nieuwe ervaringen en nieuwe kennis binnen uw bereik komen. Van nieuw recept, tot kennismaken met nieuwe buren, van een cursus tot plezier vinden in uw werk, van ergens voor gaan tot afscheid nemen waar u geen zin in heeft. Iets doen met plezier, met Flow, beklijft beter en geeft positievere resultaten dan hetzelfde doen zonder plezier, zonder FLow.

Ik hoop dat u plezier heeft met en van wat u dagelijks onderneemt in kleine en grote acties met weinig en veel betekenis. En vooral hoop ik dat u die kenmerken koestert voor u zelf....en mogelijk maakt voor anderen in het algemeen en kinderen in het bijzonder.

 

En wilt u meer weten ovr spelen en alle onderwerpen die daar bij te bespreken zijn voor u zelf, met en zonder kinderen, in uw werk...weet me te vinden.


Afdrukken  

Reacties   

0 # Froukje Hajer 18-06-2014 17:03
Wat heb je dat weer mooi verwoord Marianne! Mooi om met je mee te strijden voor het belang, ruimte en tijd voor en van de spelende mens, jong en oud!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # susan slesazeck 05-01-2014 15:28
ik heb met belangstelling je artikelen gelezen. ik werk al meer dan 40 jaar, waarvan 15 jaar in het basisonderwijs en daarna op de peuterspeelzaal . nieuwe ideeen en inzichten zijn altijd welkom, wij blijven ook leren en vernieuwen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Klaasje van der Ley 05-01-2014 12:36
Helemaal mee eens, goed artikel, als volwassenen kunnen we ook weer leren spelen, oefenen met zaken waar we nog niet goed in zijn, fouten durven maken, daar is moed voor nodig.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie