Zwarte Piet en speelgoed is handel

De zwarte Pieten poppen van Little People zijn niet meer te koop. Uit de handel gehaald. Uitverkocht. Collectors item. Zoek op Marktplaats. Heb een mening. Maar verwar handel niet met opvoeden.

Fabrikanten zijn er niet voor kinderen. Kinderen zijn voor fabrikanten belangrijk. Wat kinderen willen - en wat wij voor kinderen willen - beslaat meerdere markten. De ‘wensmarkt”(Ach toe!), de ‘afkoopmarkt” (‘als je….’), ' het houden van markt ' ( ach nou ja), de het kan nu markt (verwennende grootouders en….gescheiden vaders), de angst markt (iedereen heeft ‘t), de zorgmarkt (verantwoord!) en de sentimentele markt (ik had ooit…) Meer markten zijn mogelijk. Ieder met eigen producten met elkaar overlappende kenmerken. Kinderen zijn niet te bedienen zonder hun ouders te verleiden tot kopen en andersom.

Speelgoed is handel. Alle sentimenten van kinderen en ouders die bij kunnen dragen tot meer of minder verkoop worden door fabrikanten/leveranciers/winkeliers met argusogen gevolgd. Waar mogelijk sturen ze onze sentimenten richting aankopen. Ze doen hun uiterste best om hun producten goed en verantwoord over te laten komen. Iedere fabrikant, merk, leverancier is zich bewust van het gegeven hoe veel meer speelgoed is dan een simpel commercieel artikel. Speelgoed is het visitekaartje van iedere opvoeder. Bij ieder artikel hoort een overweging van normen en waarden. In de wet staat hierover weinig. De veiligheidsrichtlijnen gaan over veilig gemaakt en veilig te gebruiken. Uitzondering hierop is de Europese verplichting (niet geldend in de Verenigde Staten) waarmee wapens niet echt mogen lijken en echt mogen werken. Maatschappelijke waarden zijn moeilijk in voor commercie bedoelde richtlijnen vast te leggen, maar iedere fabrikant is zich hiervan bewust. Ze weten hoe een foutje, een heel artikel kan schaden, kan leiden tot omzetdaling van een heel merk tot een slechte naam voor een heel concern. Zie het grote gevaar van little people Zwarte Pieten poppetjes.

Spelen spiegelt onze maatschappij. Vertekent maar altijd herkenbaar in wat wij belangrijk vinden, onze normen en waarden.

Speelgoed is een middel bij spelen, voor kinderen, naar onze normen en waarden gemaakt, gekocht en gegeven. Wij bepalen wat mag en kan. Wij zijn de maatschappij. Onze normen en waarden veranderen voortdurend en het speelgoed verandert daardoor mee…vaak geleidelijk, soms abrupt en met enige ophef.

Een maand geleden trof ik een journaliste die mij vroeg hoe (niet of) kwalijk ik de Barbie figuurtjes vond. Kinderen wilden zich laten opereren om net zo’n figuurtje te krijgen. De ontwerpers van Barbie hebben haar figuur al meerdere malen aangepast. Barbie geeft de ideale jonge vrouw anno nu weer. Wat wij ideaal vinden verandert en Barbie verandert mee. Barbie als schuldige aanwijzen geeft haar te veel eer. Ze is volgend maar niet te volgen.

In de hele discussie rond de zwarte pietenpoppen worden letterlijk zwarte pieten uitgedeeld aan fabrikanten die toch ergens iets te verwijten moeten zijn. De feitelijke discussie raakt veel meer dan de poppetjes. Ze maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk spelen is als spiegeling van onze maatschappij. In mijn vorige blog schreef ik over het nieuwe spelen met vooral verwijzingen naar spelen in natuur en spelen met tablets.  We zijn bijna schoksgewijs, in ieder geval schokkender dan we gewend zijn, ons bewust van wat van ons mag en kan, wat we daar voor moeten doen en laten. De zorgvuldigheid zegt iets over de waarde die wij hechten aan spelen. Uit deze hele discussie blijkt hoe verantwoorde volwassenen zich bewust zijn van de waarde van spelen. Daar ben ik blij mee.

En als u toch mijn mening wil weten in deze discussie, Ok

Het beste speelgoed is volgens mij speelgoed te gebruiken als middel bij het spelen. Speelgoed waarmee kinderen op verschillende, zelf bedachte, manieren kunnen spelen geeft meer individuele mogelijkheden dan speelgoed waarin alles vastligt. Met een Zwarte Pieten popje is op alle mogelijke manieren te spelen. Daarbij inspireert de omgeving, waaronder de ouders, wat wel en niet kan. Zoals je met een potlood net zo min als met een wapen een ander kind mag bedreigen, zo mag een kind niet onaardig met een Piet omgaan. Maar toegegeven met een wapen doet een kind dit eerder dan met een potlood. Vormgeving maakt wel degelijk iets uit. Voor een zwarte pieten popje geldt dit ook. Bij mij is het besef gegroeid hoe ik Piet al jarenlang zag; als werknemer van Sinterklaas. En in die rol mag hij een zij zijn en alle kleuren van de regenboog hebben. Eigenlijk vind ik een zwarte Piet behoorlijk discriminerend voor alle mensen met een ander kleurtje. Waarom mogen alleen zwarte Pieten Sinterklaas helpen! Dat is niet eerlijk. Ik wil mij niet bemoeien met Sinterklaas zijn werkgeverscapaciteiten om te bepalen wat een goede Piet is, of hoe het vroeger was. Tijden veranderen. Hier hebben we in Nederland tegenwoordig wetten voor en daar zal ook die Spanjaard (of Turk) zich aan moeten houden als hij in Nederland wil werken. Wie bij schoorstenen kan komen en dat uniform aan wil, moet een eerlijke kans kunnen krijgen…ook als hij of zij niet zwart is.

 


Afdrukken  

Plaats reactie