Spelen ter discussie, spelen vraagt om aandacht, maar niemand maakt een vuist

Vriend en vijand vinden spelen belangrijk. Spelen hoort bij kinderen. Spelen is een officieel recht, vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Artikel 31 van dit VN verdrag luidt; ‘Ieder kind heeft recht op rust en vrije tijd. In zijn vrije tijd moet een kind kunnen spelen.” Natuurlijk, daar zijn we het allemaal mee eens.

Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Actuele discussies over spelen en speelse onderwerpen maken duidelijk hoe spelen in Nederland onder druk staat tussen willen en kunnen. Bijvoorbeeld:

 • Moeten kinderen op drie jarige leeftijd naar school……en betekent dit dat ze in deze voorstellen meer of minder kunnen spelen? Samsom riep op om alle driejarigen naar 'school'te laten gaan. Betekent dit hetzelfde als 'kinderen moeten leren in plaats van spelen'? Volgens mij schuilen hier andere argumenten achter die te maken hebben met kwaliteit van kinderopvang, achterstanden bij kinderen en onbegrip bij ouders over de waarde van (samen)spelen.
 • Staan VVE programma’s spelen in de weg, of kunnen kinderen daardoor beter spelen? Is VVE een harnas waarin begeleiders zichzelf kwijtraken of een versterking van diezelfde begeleiders om de strijd aan te gaan met een vijand....achterblijvende taalontwikkeling....en verliezen we door het zichtbeperkende visier ons zicht op andere bedreigende ontwikkelingen?
 • Is integrale kinderopvang de oplossing…of bepalen en beperken we daarmee speelruimte, vriendjes, eigen initiatief en interesses en spelen in de woonomgeving? Krijgen kinderen nog de kans om buiten kinderopvang en school om, zelf contacten op te bouwen in hun buurt, met kinderen van andere scholen, in andere netwerken. En betekent intergrale kinderopvang het einde voor kansen om een eigen weg te gaan?
 • Krijgen kinderen van gemeentes en ontwerpers van nieuwe wijken nog wel kansen en uitdaging om buiten te spelen. Houden architecten, gemeentes en ontwerpers rekening met kinderen? Of geeft dit te veel risico, ontrust, gebroken zichtlijnen en onderhoud?
 • Spelen kinderen in kinderopvang goed…of hebben pedagogisch medewerkers meer (HBO?) deskundigheid nodig om goed spelen mogelijk te maken? Zie punt 1.... Verwijten we kinderopvangmedewerkers en onderwijzers slechte resultaten terwijl hun opleiding te kort schiet of gewoon niet deugt. Voorbeelden; rekenonderwijs geeft slechte resultaten, p'mers moeten taaltoets doen, bij internationaal vergelijkend onderzoek scoort Nederlandse opvang gemiddeld onvoldoende.
 • Houdt een continurooster wel voldoende rekening met de behoeften van kinderen, vooral jongens. Ofwel...weegt het gemak voor volwassenen op tegen het belang van spelen?
 • Wegen de nadelen van groene speelruimte op tegen de voordelen? Alleen al wijzen naar de nadelen van groen speelruimte lijkt op vloeken in de kerk voor progressieve ontwerpers en scholen...maar hoe is de praktijk in omgaan met vies, dood, pijn en groei verhaast zich niet door aan de sprieten te trekken.
 • Is spelen tegenwoordig niet te bepaald en beperkt? Mijn blog over kleurplaten kreeg veel aandacht. Dezelfde benadering kan discussie geven over voorbeelden, spelregels, activiteitenplannen en thema's.
 • Helpt één Nationale Modderdag, één Buitenspeeldag…….en heb ik nog een dag gemist?De uitzondering bevestigt de regel. Zetten die speciale dagen aan tot meer...of heb je goed gedaan al is het maar een maal per jaar? Is dit mentaliteitsverandering...of afkopen?
 • Hoe gaan we om met nieuwe media en bijbehorende speelse mogelijkheden in Apps en educatieve programma’s? Weten van apps is nog maar het begin. Mediatraining lijkt een nieuwe hype in cursusland.
 • Hoe komt het toch dat – ondanks onze overvloed aan informatie, speelgoed, speelse middelen, en het belang dat we hechten aan spelen, het aantal achterstanden in ontwikkeling alleen maar lijkt toe te nemen in breedte en diepte? Deze vraag houd mij echt iedere dag bezig. Zoveel positieve geluiden...en de praktijk blijft star. P'mers geven hun baan op omdat ze niet meer mogen doen wat zij denken dat goed is, maar politiek en managers kiezen voor toetsen en prestatie-eisen voor kinderen.
 • Hoe kan het dat volgens VN onderzoek in Nederland ‘de gelukkigste kinderen’ leven terwijl uit vergelijkende onderzoeken gericht op ontwikkeling ons land zeer matig scoort. Heeft dit iets te maken met 'verwennen'. 
 • Is een nationale organisatie voor speelse belangen gewenst? Of helemaal niet nodig want kinderen worden vertegenwoordigd door te veel organisaties.

Spelen staat ter discussie. Zelfs dit uitgangspunt staat ter discussie. Tegenover pleidooien voor meer aandacht staan betogen voor meer laten gaan, minder toezicht, meer letterlijke en figuurlijke ruimte met accepteren van meer risico en minder zichtbare resultaten.

Tegenover miljoenen euro’s voor weer nieuwe taalprogramma’s staat de groei van antroposofisch onderwijs en kinderopvang waarin de kinderen vooral de gelegenheid moeten krijgen om ook taal in hun eigen tempo te verwerven. Tegenover toetsen staat het verlangen naar de oude kleuterschool.

Deze discussie over waarde en mogelijkheden van spelen raakt niet alleen kinderen, opvang en scholen. Tegenover strakke studieprogramma’s en rendementdenken willen studenten hun interesse kunnen volgen, willen spelen met hun mogelijkheden en ja…daar ook bij kunnen dwalen om het proces in plaats van een rechte weg te volgen naar prestaties. Ze krijgen steun van bijvoorbeeld astronaut Andre Kuipers. ‘Spelen voorkomt dat je vastroest’, zei hij. ‘Spelen is in deze tijd belangrijker dan ooit, denkt filosoof Jos de Mul, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en een van de redacteuren van het boek Playful Identities (Amsterdam University Press). De Mul onderstreept dat de speelsheid van de Homo ludens (de ‘spelende mens’, zoals cultuurhistoricus Johan Huizinga onze soort ooit bestempelde) van levensbelang is. ‘Spel helpt ons om de vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die we nodig hebben om the game of life succesvol te spelen.’ We moeten onze FLOW terugkrijgen, zegt de een terwijl onze economie en politiek aandringt op participeren in werk en zorg waarbij geen energie ‘verspild’ mag worden aan ‘activiteiten die onze samenleving onnodig geld kosten’. Subsidies voor speelse zaken, van cultuur tot creatieve activiteiten voor psychogeriatrische ouderen’ vervallen.

Wie pleit voor spelen, zoals ondergetekende, krijgt daarmee van iedereen gelijk en roeit tegelijkertijd tegen de stroom in. Speelwaarden lijken minder zichtbaar en minder effectief voor ontwikkeling dan 200 woordjes per jaar aanbieden om taal te verwerven. De waarde van speelotheken is zoveel hoger dan speelgoed lenen is goedkoper dan kopen. Meer doen met minder, gaat in tegen ons idee onze kinderen meer en beter te willen geven dan wij zelf gehad hebben. Kinderen vallen, fouten en vervelen gunnen, gaat in tegen onze wens in kinderen gelukkig te willen zien.

Echt toegeven hoe belangrijk spelen is, gebeurt te vaak, te veel en al veel te lang zonder daar de consequenties uit te trekken. 

Ik wil met u de discussie aangaan. Ik wil prikken in aannames. Ik wil spelen met visies …in de hoop en het vertrouwen dat dit kan leiden tot inzichten met praktische vertalingen.

In themabijeenkomsten op locatie en volgende bijdragen wil ik, bij jullie,  bedreigingen van spelen aankaarten.  Opmerkingen, onderwerpen, vragen  en reacties zijn welkom. Weet me te vinden. www.speelgoedadvies.nl

 


Afdrukken  

Plaats reactie