Ouderavonden….om het maar eens te zeggen

Ouderavonden….Ik praat daar graag.

Ouders zijn immers de mensen die de toekomst grond geven. Meer nog dan p’mers en onderwijzers met meer pedagogische vooropleiding en ervaring maar minder betrokkenheid bij individuele kinderen.

Met liefde en enthousiasme reis ik het hele land door om voor honderd, vijftig, dertig of minder ouders, aandacht te geven aan spelen. Aantal aanwezigen maakt niet uit. Kleine groepen zijn dikwijls intensiever dan grote. Ik ben 'leuk voor na de pauze'.

Ouders zijn moeilijk bereikbaar maar naar ouderavonden komen ze allemaal. Daar waar ze samenstromen om de werken van hun kinderen te zien, waarmee ze gelokt zijn, nadat de ‘zaken die nu eenmaal moeten’ zoals de verkiezing van OR en MR met een zucht van verlichting na het strikken van vrijwilligers is afgerond, komt ‘het leuke gedeelte’ waarvoor ik met liefde op uitnodiging kom. 

Geen twee avonden zijn hetzelfde. Soms wordt hartelijk gelachen om herkenbare voorbeelden waarbij iedereen lijkt te denken: “Zo gek ben ik nog niet, maar ik weet wat ze bedoelt’. Ik moet dan waken om het cabaret wel zinnig te houden. Op andere avonden, of op dezelfde avonden op andere momenten, discussiëren we op het scherpst van de snede over lerend spelen of spelen leren bijvoorbeeld of over het wel of niet toelaten van risico bij spelen. Dan is het de kunst om luchtig iedereen in zijn waarde te laten. Op weer andere avonden zwijgen ouders afwachtend en lees ik lichaamstaal. Even elkaar aankijken, bij herkenbare voorbeelden. De wenkbrauwen fronsen bij iets wat ze betwijfelen. De armen, die eerst zo afwerend voor de borst gevouwen waren, los zien komen. De mond openen voor een opwellende maar niet gestelde vraag. Al pratend zoek ik naar interesses, twijfels, interactiemogelijkheden en rijgen de onderwerpen in steeds, ook voor mij verrassende volgorde, zich aan een.

In het voorgesprek zijn aandachtspunten genoemd. Dat is ‘mijn kapstok’. Onderwerpen mogen een beetje pijn doen

Dikwijls zijn dit onderwerpen waarvoor de organisatoren reden hebben om ze door mij bij ouders onder de aandacht te brengen. Ze laten mij liever vertellen over hoe belangrijk vervelen voor kinderen kan zijn, of dat bij “leren door vallen en opstaan”, vallen wel moet mogen of kinderen die mochten stoeien zich over het algemeen socialer ontwikkelen dan kinderen die dit verboden is. Achter die aandachtspunten schuilen vaak eerder gevoerde moeilijke gesprekken.

Ik blijf onafhankelijk. Wat helaas ook betekent dat ik geen uitspraken doe over het speelbeleid van de uitnodigende organisatie, overwegingen geef zonder voor te schrijven en geen speelgoed verkoop.

Ouderavonden zijn niet persoonlijk…niet voor dat gezin maar voor het algemeen gewin

Ik ken Max uit groep vier niet, die pas uit het klimrek viel, wat leidde tot een protest van zijn moeder over dat ‘gevaarlijke’ klimrek. Ik als buitenstaander en deskundige spreker, kan wel vertellen wanneer een kind goed bezig is…en dat daar vallen bij kan horen. Ik ken het klimrek niet…maar weet aan welke veiligheidskenmerken het moet voldoen. Ik ken de juf niet, maar kan vertellen hoe kinderen te begeleiden, inspireren en stimuleren zijn. Ik ken Max z’n moeder niet maar kan wel vertellen waarom ze iets meer vertrouwen in haar zoon, het klimrek en de begeleiding kan hebben….En wanneer niet.

Ouderavonden zijn daarmee uitstekende gelegenheden om ouders, kinderopvang en onderwijs bewust te maken van wat ze kunnen doen…en laten voor spelende kinderen….Wat meer vertrouwen, betrokkenheid, wat minder bemoeizucht, zorg, gericht zijn op prestaties en vooral willen genieten en lachen om wat kinderen proberen en wij wensen.

De aandachtspunten spiegelen actuele maatschappelijke discussies. De meest recente gaan over nieuwe media, apps voor 0-6 jarigen, invloed van vaders en wel of niet meespelen.

De onderwerpen kunnen alle kanten op wijzen.

Ik verdeel ze in drie richtingen;

Alle drie hebben praktische en pedagogische invalshoeken. Want waar je op kunt letten bij het kiezen van speelgoed, heeft altijd naast een praktische informatie over kenmerken, pedagogische informatie over speelwaarde. Het een kan niet zonder het ander, wel zijn de verhoudingen iedere avond anders. De ene groep wil weten hoe ze goed speelgoed kunnen herkennen, de andere groep vraagt zich af waarom kinderen een tablet willen en geen blank hout en een volgende vraagt zich af hoe je kinderen aan het spelen houdt met datzelfde speelgoed. Praktische, pedagogische en psychologische informatie loopt in elkaar over maar het maar waarmee je begint. Het helpt wanneer de organisatoren de doelgroep kennen. Zwijgers vinden een discussieprogramma niet leuk, ‘hoog opgeleide ouders’ zijn niet altijd te porren om met speelgoed te spelen. Niet dat het dan juist niet goed zou kunnen zijn om ze het te laten proberen…maar als ze het van tevoren weten, komen ze misschien niet...

Seizoenen hebben invloed op onderwerpen en benaderingen.

Praktische ‘koop’ informatie past vooral in het najaar; waar op letten bij het kiezen van speelgoed, de schijf van vijf voor aanschaf en gebruik en waarom kinderen anders kiezen dan volwassenen. Tussendoor komen door vragen of interactie vaak de verschillen tussen jongens en meisjes voorbij, of de verschillen in aard; de rauwers, douwers, bouwers en schouwers en wat bij welke leeftijd (waarom) past. Ik prik graag met opmerkingen over kleurplaten, voorbeelden, onze verwachtingen en onze hoop voor kinderen.

Pedagogische ‘gebruik” informatie wordt na de feestdagen weer belangrijker. Waarmee niet gezegd is dat we het hier in het najaar niet over hebben.

Mijn verhalen zijn zoals deze blogs….Met oude en nieuwe informatie en steeds weer de vaststelling hoe oud de nieuwe informatie kan zijn of hoe nieuwe informatie ons gedrag kan stimuleren. Zoals de volgende:

http://www.nationaleonderwijsgids.nl/kinderopvang/nieuws/28980-grapjes-goed-voor-ontwikkeling-peuter.html

Precies hetzelfde geldt voor ouders en ouderavonden..

Meer informatie over ouderavonden op deze site.

Ik kom graag.