Nu bestellen bij mij...cursussen voor overblijf en TSO

Ik ga het zelf doen.
Vanaf nu kan iedere school  en wie maar wil, lesmodules voor TSO bij mij bestellen. Alle onderwerpen die te maken hebben met spelen en speelgoed zijn mogelijk. Ik heb ruim 35 lesmodules en alles kan op maat. Uw aandachtspunten zijn mijn uitgangspunt. Van het belang van spelen voor onderwijs, via wat mag? wat kan in de overblijf. Langs de verschillen tussen kinderen zoals verschillen tussen jongens en meisjes en bijbehorende aanpak en speelse mogelijkheden, de verschillen in leeftijd en bijbehorend omgaan met autoriteit, spelregels en speelgoed, de verschillen in cultuur en opvoeding met bijbehorende speelproblemen met een klein p en de verschillen in aard en temperament met bijbehorende benadering, tot spelen met de schijf van vijf, figuurlijke ruimte of uitdaging en veiligheid. Van spelen kan met alles tot wat is verantwoord speelgoed voor de overblijf. Van discussies over veiligheid tot wel of niet buiten of binnen mogen spelen.
Alles kan...zo lang het maar met spelen te maken heeft...en alles heeft met spelen te maken....van knoeien via stoeien naar boeien.
Iedere basisschool heeft de verantwoording voor de kwaliteit van tussenschoolse opvang. Daar hoort de zorg voor deskundigheid bij. Goede overblijfkrachten maken goed spelen mogelijk. Zij doen dit niet uitsluitend door toezicht te houden, grenzen te bewaken en voortdurend te waarschuwen, maar door kinderen nieuwsgierig te maken en te laten zijn. Goede TSO maakt meer met minder mogelijk ,heeft waardering voor wat kinderen kunnen en willen en is inspirerend zonder te eisen en voor te schrijven.
Goede informatie is daarbij belangrijker dan duur speelgoed. Ook onderwijsmensen onderschatten de waarde van spelen soms. Zie mijn eerdere blog n.a.v. Steenwijk.
Goede scholen geven aandacht aan goede overblijfmogelijkheden...letterlijk en vooral figuurlijk. Ze zorgen niet alleen voor vierkante meters en passend budget. Ze dragen bij aan deskundigheid uit de Lupsongelden die ook daar voor bedoeld zijn.
Ze doen dit met het oog op eigen voordeel. Want goed spelen tussen de middag draagt bij aan goed kunnen leren in de middag. Kinderen krijgen door goed te spelen energie, concentratievermogen en verwerkingscapaciteit!

Veel scholen dragen bij aan TSO deskundigheid door TSOwerkers te leren organiseren, omgaan met pesten, EHBO en aandacht voor gezonde voeding. Heel goed en vooral mee doorgaan, maar de meest essentiele informatie is gericht op goed laten spelen. Positieve informatie met directe gevolgen voor sfeer en leren, waarmee pesten te voorkomen is, EHBO ipv hoofdzaak -bijzaak wordt en begeleiders zich richten op wat kan in plaats van verbieden.
De kenmerken van goed spelen zijn; bezig zijn naar eigen interesse, in vrijheid , in eigen beleveingssfeer, met mogelijkheden die binnen be-reik zijn (door reiken kunnen ze er bij), grensverkennend soms grensverleggend bezig zijn, met concentratie en overgave....Dit zijn de kenmerken van FLOW. In Flow bezig zijn levert meer op dan hetzelfde doen zonder deze kenmerken en heeft als bijkomend versterkend effect dat kinderen daarna zich beter kunnen concentreren op lesststof en dat wat ze horen, lezen en verwerken beter beklijft. Jongens moeten hun testosteron tussen de middag kwijt om te voorkomen dat ze 'smiddags sloom en ongeinteresseerd zijn. Meisjes moeten eigen invulling kunnen geven aan hun activiteit om 's middags lesmateriaal van derden te kunnen volgen. Goede overblijf stimuleert leren.
Goede overblijf begint bij begeleiders die weten waarom en hoe ze bezig kunnen zijn.

Overblijfkrachten kunnen zo veel meer doen dan 'oppassen'. Informatie aan overblijf'moeders'werkt door in de sfeer van de overblijf, de school en zelfs thuis. Daarom vind ik cursussen voor overblijfmoeders en vaders, vrouwen en mannen zo belangrijk dat ik ze mijn informatie wil aanreiken. Ik wil mensen in het onderwijs duidelijk maken hoe belangrijk spelen is als voorwaardenscheppende zorg voor leren. Ik wil de betrokkenheid van ouders bij kinderen vergroten omdat dit de belangrijkste voorwaarde voor optimale ontwikkeling is.
En om dit mogelijk te laten zijn wil ik de kosten laag houden. €35,-- per deelnemer, per bijeenkomst, minimaal tien deelnemers, exclusief reiskosten en facultatieve kosten.....
En de eerste die een lesmodule of meer met mij afspreekt, krijgt mijn boek De Speel Wijzer, spelen kan met alles...helemaal gratis! Dus bel...of mail...en nodig mij uit, overdag of 's avonds....
Ik ben benieuwd.

 


Afdrukken  

Plaats reactie