Uitgaan van de beleving van kinderen

Mijn vertrekpunt is de beleving van kinderen. Dit lijkt niets nieuws maar in de afgelopen dagen en weken bleek dit steeds opnieuw als 'nieuwe invalshoek' ervaren.
Bijvoorbeeld in een gesprek met ontwerpers van speeltoestellen en speelgelegenheid.
Inspirerende mensen met verschillende werkterreinen die ieder op hun eigen manier elkaar kunnen versterken. De voorbeelden vlogen over tafel. Uitgaan van beleving van kinderen kan bijvoorbeeld betekenen dat op kinderhoogte op straat iets te beleven, te ontdekken of uit te proberen valt. Mooie stoeptegels, spannende doorkijkjes, iets te voelen of te grijpen. In dierentuinen zou de beleving van wat apen doen vertaald kunnen worden in speelmogelijkheden voor kinderen waarin zij wat ze zagen kunnen imiteren. In en ziekenhuis kan de beleving vorm krijgen in speelhoeken met bakken pleisters, verband, groene kleding en spuiten. Bij meubelwinkels, kinderkamertjes inrichten en in de supermarkt winkeltje spelen.

Wat zou het leuk zijn als we deze visie ergens kunnen uitwerken! In een ander gesprek probeerde ik duidelijk te maken hoe het aanleren van taal wordt voorafgegaan door beleving. 'Het maakt zoveel meer duidelijk wat een slak is wanneer kinderen een echte slak zien, voelen ruiken. Benoemen geeft ordening...en vragen. Kinderen herinneren hun eerste ontmoeting met een echte slak beter dan het eerste prentenboek waarin een slak voorkwam. En onthouden de bijbehorende woorden met betekenis beter wanneer ze deze letterlijk beleefd hebben. Deze benadering gaat regelrecht in tegen het 200 woordjes per jaar aanbieden om tot een score goedgekeurd door de onderwijsinspectie te komen. Beleven houdt bewust leven in. Bewust zien, ruiken, voelen, horen, proeven. Bewust beleven kost tijd want vereist aandacht, concentratie en verwerking. Het is een proces. Dit is het tegenovergestelde van vertellen wat het is, hoe het komt. In weer een ander gesprek bleek deze ruimte voor dwalen in ontwikkeling steeds beperkter.

We willen in toenemende mate kinderen in een rechte lijn van de ene naar de volgende ontwikkelingsfase sturen. Ik vergeleek het met een van mijn slechtste ervaringen van ruim twintig jaar geleden. De eraring bleek actueel bij een gezin net terug van wintersport. Net als zij hadden we geboekt en wilden we daar zo snel mogelijk zijn. Net als zij besloten we 's nachts te rijden, met de kinderen achterin. Het werd een drama. De kinderen sliepen niet, verveelden zich en maakten ruzie. De terugweg reden we overdag, dwalend via binnenwegen, veel te zien, af en toe stoppen, spelen, winkeltjes bezoeken. Geen rechte weg, meer tijd, maar zoveel meer beleeft, prachtige herinneringen en veel geleerd.

Tot slot ben ik betrokken bij de voorbereiding van een dag over de rechten van het kind zoals omschreven door het VN verdrag. Daar hoort het recht op spelen bij. Maar ook deze rechten gaan over beleving....waar een kind zich prettig bij voelt. Rechten die ook in ons land onder druk staan door rechtelijke uitspraken die verboden te spelen op schoolpleinen buiten schooltijd, of speelruimte opofferen voor parkeerplaatsen, of door duur onderhoud of door een klagende buurman gelijk te geven. Voor beleving van kinderen aandacht vragen lijkt zo voor de hand liggend maar is soms tegen de stroom in roeien.
Ik blijf het doen op ouderavonden, in speelsporenscans, cursussen en boeken....nodig mij maar uit!

 


Afdrukken  

Plaats reactie