Het lijkt wel alsof deze tool gemaakt is om de rol...

Ik wacht vol spanning op wat aangekondigd is. Niet alles wil ik al verklappen maar dit wel. Mijn adviesbureau beschikt nu over drie professionele folders.

Deze laatste vermelding is belangrijk. Ze komen daarmee voor subsidie aangevraagd bij Bureau Kwaliteitzorg Kinderopvang, in aanmerking. Het mag van dit bureau geen erkenning heten. Het zij zo. Men heeft de inhoud van deze cursussen nauwkeurig bekeken en gewogen of ze in deze vorm voor een vermelding op deze lijst, van dit bureau, acceptabel waren. Dat zijn ze. de cursussen kunnen daarmee bijdragen aan pedagogische kwaliteit van kinderopvang. Dat wisten we al, maar we zien het graag bevestigd. Laat maar veel kinderopvangorganisaties van deze mogelijkheid gebruik maken. Wij vinden dit belangrijk en hebben veel moeten regelen om dit te kunnen doen.

Hiermee wordt namelijk afgeweken van de tot nu toe gevolgde gewoonte om alles op maat te maken, zoals de opdrachtgever wenst. Maar ook deze 'confectie' is uiteraard naar behoefte aan te passen. De pedagogisch werkers uit de kinderopvang krijgen na vier bijeenkomsten van een cursus een certificaat uitgereikt, maar belangrijker vind ik de visie die ze in vier delen ontwikkelen. Op de certificaten staan de vaardigheden en kennisaspecten vermeld welke in de cursus aan de orde zijn gekomen. Wie geen volledige cursus wenst, maar bijvoorbeeld een workshop of een themabijeenkomst kan overigens een bewijs van deelname ontvangen.

Via de website zijn de folders aan te vragen.

De nieuwste cursus gaat over het belang van interactie bij spelen. Ze benadrukt het belang van houding 'kunnen lezen', gaat in op communicatie door lichaamstal van kinderen, volwassenen, kinderen onderling en hoe de houding van volwassenen van invloed kan zijn op spelen. Kinderen spelen niet vanzelf goed. Onze houding kan inspireren en afwijzen, stimuleren en afremmen. Uiteraard zijn van deze cursus ook lesmodules eenmalig te geven of is dit onderwerp te verwerken in ouderavond presentaties. Meer informatie staat in de cursusfolder, aan te vragen via www.speelgoedadvies.nl

Eind maart komt mijn nieuwe boek uit. De titel; Wat mag! Wat kan! Dilemma's bij spelen. Uitgever is Elsevier Kinderopvang. Het boek verschijnt in de serie praktische handboeken waarin ook het Doeboek met 80 speelse ideeën voor kinderen van 0 tot 4 jaar verschijnt. Wat Kan! Wat mag! geeft de uitwerking van tien dilemmadiscussies waarbij na een situatieschets gekeken wordt naar het belang voor kinderen om bijvoorbeeld te slopen, met dieren te spelen, te kliederen of te stoeien, de bezwaren, de padagogische waarde en de uiteindelijke hamvraag; Mag het! Kan het? Mag staat voorop. Want niet alles wat kan, mag. Op de tafel dansen bijvoorbeeld, kan wel maar mag niet. Wij bepalen wat mag en daarmee bepalen wij de speelruimte en de speelse mogelijkheden voor kinderen. Met dit boekje probeer ik deze speelruimte op te rekken. Het is geschreven voor ouders en pedagogisch medewerkers. Ik heb de proefdrukken gezien en mede dankzij de vormgeving is het zonder twijfel het mooiste boek geworden dat ik ooit heb mogen schrijven. Niet door mijn tekst, wel door de vormgeving.
Voorinschrijven kan via www.speelgoedadvies.nl
De onderliggende brochure met discussiemodel en 48 dilemma's is te bestellen voor € 3,-- exclusief verzendkosten.

En last but not least is mijn webmaster Jos Teunissen heel druk met de laatste handelingen voor een nieuwe website. Een enorme klus. Met enige weemoed neem ik afscheid van de illustraties gemaakt door Ot van den Anker. Foto's van spelende kinderen, binnen en buiten, blijven welkom. U kunt ze sturen naar met uw toestemming om ze op de website te gebruiken.

Het laatste nieuwtje is nieuws. Ik kan niet alles vertellen maar een klein tipje van de sluier is opgelicht met...hou bol.com in de gaten.

 


Afdrukken  

Plaats reactie