Opvoeden is loslaten

In de krant staat vandaag het levensverhaal van Umar Farouk Abdulmuttallab, de terrorist die een mislukte aanslag pleegde in een vliegtuig. Een keurig opgevoede intelligente jongeman. Zijn geschiedenis doet mij denken aan Karst T., aan mijn eigen opvoeding en aan de opvoeding van mijn kinderen. De gemeenschapgelijke noemer is kind zijn van goedwillende ouders. Alle ouders moeten accepteren dat kinderen keuzes maken waar ze niet achter kunnen staan. Dat is moeilijk, misschien onmogelijk. Ongetwijfeld zullen zij en wij zich afvragen waarom en hoe hun kinderen tot juist deze keus gekomen zijn. Is het een reactie op wat zij gezaaid hebben? Ik weet dat veel van mijn eigen weg is voortgekomen uit afzetten tegen...het bewust anders willen doen...tot zelfs willen laten voelen dat ze mij niet langer de baas waren. Zoveel jaren later zie ik de waarde van de adviezen van mijn ouders beter dan toen. Ze hadden vaker gelijk dan ik toen wilde geloven. Niet alle genomen afslagen waren de goede. Wat niet betekent dat ik mijn ouders kan verwijten dat ik deze afslagen toch genomen heb. Logisch, maar moeilijk voor ouders om te accepteren. Ik weet het. Ik ben nu moeder met veel waarom vragen. Deze hebben alles met spelen te maken. Waarom zouden we kinderen iets zelf willen laten uitzoeken als wij de oplossing weten? Waarom zouden we ze de ruimte geven voor eigen ideeën als we weten wat de handigste, beste en intelligentste oplossingen zijn? Waarom zouden we ze ruimte willen geven voor uitproberen en avonturieren met alle risico's op mislukken en verkeerde beslissinggen? Waarom kiezen kinderen soms voor precies het tegenovergestelde wat we ze als waarde mee probeerden te geven. We willen het liefst het zekere voor het onzekere nemen om onze kinderen te laten opgroeien tot verstandige, aardige mensen. Precies zoals wij verstandig vinden, wat wij aardig vinden. En dat gaat niet. Opvoeden is loslaten. Letterlijk. We kunnen waarschuwen "pas op, dat hondje bijt", "goed vasthouden" en "niet verliefd worden in een ver buitenland", maar zullen moeten accepteren dat onze kinderen het op hun eigen manier doen. Ook al hebben we gelijk. Ze vallen. Ze maken iets minder mooi dan wanneer ze ons voorbeeld hadden gevolgd. Ze kiezen een ander beroep en andere vrienden dan we wensten. Soms gaat het goed. Soms niet. We zien machteloos toe, of sterker...het is niet verstandig onze macht te gebruiken.

Opvoeden is loslaten. Letterlijk vanaf de eerste stapjes. Figuurlijk door ze te laten spelen met hun mogelijkheden. Spelen bestaat uit ervaren, ontdekken, uitproberen, herhalen om vaardigheden en inzichten te verwerven waarmee nieuwe ervaringen binnen bereik komen. Dat is ontwikkeling. Iedere ervaring is persoonlijk. Iedere ontwikkeling is individueel. Het enige wat we kunnen doen is proberen om de mogelijkheden een kans te geven door een positieve benadering. We dagen ze uit tot waardevolle ervaringen, hopen op inspirerende ontdekkingen en verkleinen de risico's bij uitproberen door het rekken van grenzen en bieden van voorwaarden. We doen ons uiterste best een goede voedingsbodem te bieden met verzorging en groeimogelijkheden. Dat is veel maar geeft geen zekerheid. Onze inspanningen wekken verwachtingen. Helaas. Wanneer we een kind willen zien als individu zullen ouders moeten accepteren dat hun acties onverwachte en ongewaardeerde reacties kunnen geven, waar hun kind zelf verantwoordelijk voor is. In hoeverre de ouderlijke actie daar voor bepalend is, blijft een vraag voor ouders met zorg. Opvoeden is vaak veel leuker dan loslaten.

 


Afdrukken  

Plaats reactie